Wczesne leczenie COVID-19 w domu ratuje życie.
Wczesne leczenie COVID-19 w domu ratuje życie.

Wczesne leczenie COVID-19 w domu ratuje życie.

https://rumble.com/vay2vx-dr.-mccullough-explains-treatment-protocol.html

Dziękujemy za zamówienie przewodnika w formacie PDF.
Link do pobrania kopii to: https://aapsonline.org/CovidPatientTreatmentGuide.pdf


Jeśli szukasz lekarza w swojej okolicy, kliknij tutaj, aby wyświetlić listę opcji.
Wysyłamy również e-mail z linkiem do pobrania.
Jeśli przekazałeś datek na rzecz AHLF, otrzymasz osobne potwierdzenie e-mailem.
Proszę również obejrzeć towarzyszące filmy wideo:
1) Film autorstwa dr Elizabeth Lee Vliet, dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=jjYKx-wqxJk


2) Wideo dr Petera McCullougha, dostępne pod adresem: https://rumble.com/vay2vx-dr.-mccullough-explains-treatment-protocol.html

zaktualizowane 01.02.2021

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 1

Przewodnik po leczeniu COVID w domu
Szczegółowy plan lekarzy, który może uratować życie

Redaktor:

Jane Orient, MD, lekarz medycyny wewnętrznej, dyrektor wykonawczy,
Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów,
Prezes, Lekarze ds. Gotowości na wypadek katastrof

Redaktor konsultingowy:

Peter A. McCullough, MD, MPH, FACP, FACC, FCCP, FAHA, FNKF, FNLA, FCRSA
Internista, kardiolog i epidemiolog,
Prezes, Cardiorenal Society of America

Redaktor / pisarz:

Elizabeth Lee Vliet, MD, medycyna zapobiegawcza
Były Dyrektor, Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów,
Członek zespołu redakcyjnego AAPS

Redaktor techniczny:

Jeremy Snavely, menedżer biznesowy
Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów

Zastrzeżenie: Ta broszura nie zawiera indywidualnych porad lekarskich ani nie przepisuje leczenia, ale jest dostarczana jako
usługa edukacyjna dla pacjentów i ich rodzin, aby wiedzieć, jakie opcje są dostępne i szeroko stosowane
wiele warunków. Pacjenci powinni skonsultować się z wybranym przez siebie lekarzem w celu indywidualnej oceny medycznej i
zalecenia dotyczące leczenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 2

Przewodnik po leczeniu COVID w domu
Szczegółowy plan lekarzy, który może uratować życie

Spis treści
Rozdział 1: Omówienie: Koronawirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19
Co to jest koronawirus?
Jak śmiertelny jest COVID?

Rozdział 2: Mam objawy grypopodobne: co powinienem zrobić?
Co powinienem zrobić najpierw?
Objawy COVID
Zalecenia dotyczące natychmiastowej opieki domowej
Czy powinienem uzyskać test COVID?
Wczesne leczenie jest kluczem do sukcesu
Czego można się spodziewać po konsultacji z lekarzem

Rozdział 3: Przewodnik ekspertów dotyczący wczesnego leczenia domowego

Zalety leczenia w domu


Dostępne leki, nowe zastosowania: uzasadnienie kombinacji w przypadku COVID
Leki przeciwwirusowe i antybiotyki
Leki przeciwzapalne – kortykosteroidy: doustne i w nebulizacji
Leki przeciwzakrzepowe na receptę („rozcieńczalniki krwi”): Dlaczego mają kluczowe znaczenie w przypadku COVID
Witaminy, suplementy i tlen

Rozdział 4: Pojawiające się możliwości profilaktyki i leczenia
Przeciwciała monoklonalne
Plazma rekonwalescencyjna
Opcje zapobiegania: profilaktyka i szczepionki

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 3

ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIK I: Zasoby medyczne
ZAŁĄCZNIK II: Współpracownicy i środki dla lekarzy związane z leczeniem
ZAŁĄCZNIK III: Przykładowe formularze do śledzenia klinicznego w COVID

Ujawnienie: Wszyscy lekarze biorący udział w opracowywaniu protokołów leczenia w tym przewodniku dla pacjentów aktywnie leczą
Pacjenci z COVID i koncentrują się na wczesnym, domowym dostarczaniu opcji leczenia, chyba że opieka krytyczna
w szpitalu jest pilnie potrzebna. Dostawcy nie są powiązani finansowo z żadną firmą farmaceutyczną
firma lub produkt sugerowany w algorytmach leczenia.
Wszyscy współpracownicy poświęcili swój czas i wiedzę jako usługi społeczne w tym okresie narodowym
nagłych, aby pomóc poinformować pacjentów o możliwościach opartych na badaniach naukowych, recenzowanych, bezpiecznych metod leczenia. one
nie otrzymali żadnego wynagrodzenia za swoje składki. Opinie wyrażone w tym przewodniku są opiniami
lekarzy opłacających składki, a nie wymienionych w ich instytucjach.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 4

WPROWADZENIE

Przewodnik po leczeniu COVID w domu opiera się na szybko narastających
recenzowane opublikowane badania medyczne, napisane przez praktykujących lekarzy z
dziesięciolecia doświadczeń w leczeniu pacjentów z wszelkiego rodzaju chorobami.

Zapewniamy przewodnik krok po kroku dotyczący medycznego uzasadnienia wczesnych terapii, które mają
rozsądne prawdopodobieństwo sukcesu w tej nadzwyczajnej pandemii. Są ustne
leki, które są zatwierdzone dla innych schorzeń, ale ich skuteczność nie została jeszcze udowodniona
specjalnie dla COVID-19 przez Amerykańską Agencję ds.Żywności i Leków. W globalnym
pandemii, randomizowane badania kliniczne na dużą skalę nie były możliwe w
twarz tak krytycznej choroby. Obecnie National Institutes of Health tego nie robi
polecam leczenie poza szpitalem, ponieważ obecnie nie ma lekarstw
specjalnie zatwierdzony do ambulatoryjnego leczenia COVID-19, mimo śmiertelności
odsetek pacjentów wymagających hospitalizacji jest niedopuszczalnie wysoki.
W związku z tym leczenie poza szpitalem powinno być ograniczone
nadzór lekarza lub uprawnionego lekarza, który posiada wiedzę w zakresie
stosowanie leków i monitorowanie w warunkach ambulatoryjnych, w domu
COVID-19 zgodnie z opisem w tym przewodniku. Pacjenci, którzy w jakikolwiek sposób się pogarszają, powinni szukać
natychmiastowa ocena na izbie przyjęć.


Istnieją cztery główne filary odpowiedzi na pandemię chorób zakaźnych:
1) Kontrola zarażenia (zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa)
2) Wczesne leczenie ambulatoryjne w domu
3) Późne leczenie w szpitalu
4) Szczepienie
Ten przewodnik skupi się na filarze medycyny wczesnej, ambulatoryjnej i domowej
leczenie nadzorowane przez lekarza z wykorzystaniem kombinacji dostępnych leków,
już zatwierdzony przez FDA dla innych schorzeń i szeroko stosowany w medycynie klinicznej
codziennie.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 5

Dowiedzieliśmy się więcej o tym, jakie leki działają, jak ich używać, kiedy
używaj ich, kto jest najbardziej zagrożony i jakie strategie działają. Przeczytaj to z otwartym
umysł. Piszemy to, aby Ci pomóc, aby UCZYĆ Cię, jak pracować z lekarzem.
Jako lekarze wiemy, że musimy skupić się teraz na wczesnym leczeniu, jak najbardziej
natychmiastowy sposób na zmniejszenie liczby hospitalizacji i zgonów. To jest Twój przewodnik, który Ci pomoże
poznaj swoje opcje i skorzystaj z pomocy swojego osobistego lekarza.
Zacznijmy!

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 6

Rozdział 1
Przegląd: Koronawirus SARS-CoV-2
Co to jest koronawirus?

Wspólny
zimno

Koronawirus to rodzina pospolita
wirusy układu oddechowego. Tam jest siedem
różne szczepy koronawirusa. Cztery mogą
powodować objawy, których doświadcza wiele osób
w sezonie jesienno-zimowym: od godz
pospolite „przeziębienie” z kaszlem i katarem
nosa do grypopodobnych bólów ciała, a nawet gorączki niskiego stopnia.

Wspólny
Zimno

SARS-1 (ciężkie ostre oddychanie
Zespół),
MERS
(Środkowy
Wschód
Zespół oddechowy), a ostatnio
SARS-2 COVID-19 to nowsze koronawirusy, które pojawiły się od około 2002-2003 i mogą powodować więcej
poważna choroba.
Jeszcze
Poważne objawy

SARS 2-CoV

Choroby, które się szeroko rozprzestrzeniają, nazywane są epidemiami, jeśli dotyczą głównie jednego regionu świata.
Pandemie to choroby, które szybko rozprzestrzeniają się poza dany region na całym świecie. SARS-1 pojawił się po raz pierwszy w Chinach
w latach 2002-2003. Został sklasyfikowany jako epidemia, mimo że rozprzestrzenił się na 26 krajów. SARS 1 rozprzestrzenił się poza nią
Chiny, ale nie zostały uznane za wystarczająco poważne, aby wywołać pandemię. Wskaźnik śmiertelności z tego powodu wynosił około 9,6%.
SARS-1 trwał około dwóch sezonów, po czym ustąpił. Jednak ze względu na swoje właściwości zakaźne różne
laboratoria badawcze zaczęły badać wirusa SARS-1 z różnych powodów. W tych latach wirus był znany
uciekły co najmniej sześć razy z kilku laboratoriów w Chinach, powodując wybuchy chorób.
MERS po raz pierwszy odnotowano w Arabii Saudyjskiej w 2012 r. Raporty o zakażeniu były podobne do SARS-1, ale wskaźnik śmiertelności
był znacznie bardziej zabójczy na poziomie 34,4%. MERS ustąpiło i odnotowano kilka przypadków od wybuchu epidemii.
SARS-2 COVID-19 to inna historia. Rzeczywisty wirus infekujący został nazwany SARS-2 lub SARS-CoV-2
(Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2) i według doniesień jest w 79% identyczny z sekwencją genetyczną SARS 1.
Ostatecznie nadano tej „chorobie” nazwę COVID-19 (skrót od Corona Virus Disease-2019).
Wirus SARS-2 i choroba COVID 19 są klasyfikowane jako pandemia ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 7

Jakie są rodzaje zespołów sezonowego wirusa układu oddechowego?
Istnieje wiele wirusów, które przyczyniają się do corocznego kaszlu, przeziębienia, grypy, pory roku. Rinowirusy stanowią 35-70%
wszystkich objawów, następnie koronawirusy na około 12-15%, a następnie adenowirusy i wirusy grypy (712%). Wskaźniki dla każdego rodzaju zespołu sezonowego wirusa układu oddechowego zmieniają się z roku na rok. Grypa jest bardzo zróżnicowana
rok pod względem nasilenia objawów, łatwości przenoszenia się na inne osoby i wskaźników śmiertelności.

Jak śmiertelny jest COVID 19?


Kiedy wybucha poważna choroba zakaźna, naturalnie martwimy się „Czy umrę?” Strach jest powszechny
odpowiedzi, dlatego zwracamy się do ekspertów i naszych agencji rządowych o informacje i wskazówki.
Zdecydowana większość zgonów z powodu tego wirusa COVID występuje u osób w wieku 75 lat i starszych, a większość z nich
już chory na inne choroby. Duży odsetek przebywa w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, w wieku powyżej 80 lat iz dziećmi
średnio 2,5 innych schorzeń, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby serca, płuca i / lub nerki
choroba. Te inne schorzenia nazywane są chorobami współistniejącymi i zwiększają ryzyko poważnych chorób
COVID.
Szanse na śmierć osoby poniżej 50 roku życia z objawami COVID-19 wynoszą 0,05%.
Szanse na śmierć osoby poniżej 18 roku życia z powodu COVID są bliskie 0%. Ci, którzy to robią, to ci z ciężkimi
podstawowe schorzenia. Około 7 razy więcej dzieci umiera na grypę niż COVID-19.
Innymi słowy, około 99,9% + osób, które zachorują na COVID, będzie miało objawy łagodne lub umiarkowane
objawy i powrót do zdrowia, tak jak w przypadku grypy. Większość zgonów pochodzi z 0,62%
ludność przebywająca w domach opieki.
Podsumowanie? Wirus ten wygląda i zachowuje się bardzo podobnie do grypy, ale z jednym OSTRZEŻENIEM: W przeciwieństwie do zwykłego
grypa sezonowa, choroba COVID-19 może stać się głęboko poważna w nieprzewidywalny sposób.
COVID-19 może bardzo szybko stać się chorobą krytyczną z dwóch głównych powodów: ten wirus wywołuje DWIE reakcje
w organizmie znacznie gorzej niż grypa sezonowa: przesadna reakcja zapalna powodująca uszkodzenie krytyczne
narządach i przesadną reakcją krzepnięcia krwi prowadzącą do wielu skrzepów krwi w płucach, mózgu i
inne narządy. Lekarze wykryli nawet skrzepy krwi w dużych tętnicach, takich jak aorta.
Kontrola zarażenia pozostaje pierwszym krokiem do ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób. Wytyczne CDC i WHO dotyczące redukcji
rozprzestrzenianie się wirusa zmienia się wraz z pojawieniem się nowych informacji. Odsyłamy czytelników do CDC, WHO i
Grupa zadaniowa Białego Domu ds. COVID w celu zaktualizowania wytycznych dotyczących kontroli zakażenia. Jako lekarze leczący pacjentów, nasz
obowiązkiem jest skupienie się na leczeniu, co jest naszym celem podczas pisania tego przewodnika.
CDC zaleca skontaktowanie się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy. Ten przewodnik pomaga rozpoznać objawy i
kiedy zadzwonić do lekarza i jakie opcje są dostępne do omówienia z lekarzem w sprawie wczesnego leczenia.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 8

Rozdział 2
Mam objawy grypopodobne: co powinienem zrobić?


Co mam zrobić najpierw?
Skonsultuj się z lekarzem prowadzącym w przypadku wystąpienia pierwszych objawów COVID-19.
Jeśli masz poważne, zagrażające życiu objawy, zadzwoń pod numer 911 lub udaj się do najbliższego pogotowia
dział oceny. Trudności w oddychaniu lub silny ból w klatce piersiowej są oznaką poważnej choroby i potrzeb
natychmiastową pomoc medyczną.
Najważniejszym powodem natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem jest to, że badania pokazują wcześnie
leczenie jest KLUCZEM do sukcesu w przypadku COVID. Wczesne leczenie jest szczególnie ważne dla osób z grupy wysokiego ryzyka.

PACJENCI WYSOKIEGO RYZYKA:

w wieku powyżej 50 lat, z co najmniej jednym innym schorzeniem:
• Otyłość
• Cukrzyca lub stan przedcukrzycowy („zespół metaboliczny”)
• choroby płuc (POChP, zwłóknienie płuc, astma, mukowiscydoza)
• Choroba nerek
• Nadciśnienie
• Choroby autoimmunologiczne
• Historia leczenia raka
• Historia regularnego przyjmowania kortykosteroidów

Jakie są objawy COVID?

U większości ludzi pierwsze objawy nie różnią się zbytnio od tych, które miałeś wcześniej
początek przeziębienia lub grypy. Różnica polega na tym, że COVID może rozwijać się szybko i w nieprzewidywalny sposób
bardzo poważne trudności w oddychaniu, wyraźne uszkodzenie zapalne i zwiększone ryzyko poważnych zakrzepów krwi.
Te ostatnie trzy powikłania COVID różnią się od tego, co obserwujemy w przypadku typowych przeziębień lub grypy sezonowej
epizodów i to one powodują najpoważniejsze, potencjalnie zagrażające życiu uszkodzenia narządów krytycznych.
Trzy najbardziej krytyczne objawy możliwego COVID to gorączka, duszność / trudności
oddech / ciśnienie w klatce piersiowej i silny kaszel. Duszność może oznaczać duszność przy
odpoczynek lub nawet duszność podczas wykonywania codziennych czynności.
Prowadź dziennik swoich objawów. Pomaga każdemu lekarzowi, z którym się konsultujesz, wiedzieć, co się stało
dzieje się tak, jeśli codziennie rejestrujesz objawy według czasu i daty oraz opis choroby.
Twój dziennik może uratować życie, gdy przychodzi czas na wizytę u lekarza, szczególnie w nagłych wypadkach, ponieważ
dokładny zapis twoich objawów, oś czasu, kiedy się zaczęły, jak się rozwijały i jak
intensywne mogą pomóc lekarzowi w podjęciu lepszych decyzji dotyczących potrzebnego leczenia.
Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 9

Gorączka: Najdokładniejszym sposobem sprawdzenia gorączki jest użycie staromodnej jamy ustnej / ust
termometr do użytku domowego. Możesz je kupić niedrogo w dowolnej lokalnej aptece lub przez Internet. Czoło
termometry cyfrowe są łatwe w użyciu, ale są również drogie i nie są tak dokładne. Dla małych dzieci,
możesz umieścić termometr pod pachą, ponieważ trudno jest, aby chore dziecko trzymało termometr w
usta przez trzy minuty.

Typowe objawy, których możesz doświadczyć
(ale pamiętaj, nie każdy ma je wszystkie):

Katar, kichanie
Nagły początek wyraźnego zmęczenia
Utrata energii, złe samopoczucie
Bóle ciała, bóle mięśni, bóle głowy
Kaszel, chociaż w przypadku COVID jest to zwykle kaszel suchy. Nie możesz produkować
śluz (plwocina). Kolor plwociny niekoniecznie jest wiarygodnym wskaźnikiem
ciężkości lub rodzaju choroby.
Jeśli kaszel powoduje zwiększoną duszność lub
zaburzenie rytmu snu, może to oznaczać, że choroba jest
pogarszanie się.
Uczucie „gorączki”, nawet jeśli gorączka (zdefiniowana jako temperatura> 101 stopni)
nie jest obecny.
Dreszcze w nocy
Nagłe pocenie się w ciągu dnia, niezwiązane z wysiłkiem fizycznym
Utrata smaku lub zapachu (zwykle występuje po wystąpieniu innych objawów
był tam 1-3 dni, ale może wystąpić wcześniej lub później)
Utrata apetytu, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Może wystąpić biegunka, chociaż nie jest powszechna. Może to szybko doprowadzić do
odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej, kiedy to nastąpi.
Po około 5 dniu, gdy stan zapalny nasila się, często występuje
uczucie ciężkości lub ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, duszność.
Spadek stężenia tlenu we krwi (mierzony oksymetrem palcowym
można kupić w lokalnej aptece) wskazuje na poważne problemy z oddychaniem
problemy
Szybkie tętno, kołatanie serca
Utrata koncentracji, trudności z koncentracją i pamięcią

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 10

Natychmiastowe zalecenia dotyczące opieki domowej
Postępuj zgodnie z aktualnymi zaleceniami Centers for Disease Control, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się
wirus dla innych. Jeśli podejrzewasz COVID lub masz wynik pozytywny na COVID, odizoluj się od innych osób, aby
zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa. Kwarantanna trwa od 7-14 dni, w zależności od objawów i twojego
wiek i ryzyko medyczne.
Dobra higiena ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. Pamiętaj, aby myć ręce i ciało wodą z mydłem.
Utrzymuj dobre procedury dezynfekcji w całym pokoju / domu.
Światło słoneczne i świeże powietrze są kluczowymi składnikami dobrego zdrowia i walki z COVID. Bezpośrednie słońce przez 10-20
kilka minut dwa razy dziennie jest dobrym źródłem witaminy D. Badania jasno pokazują, że niski poziom witaminy D jest czynnikiem ryzyka
zachorowania na COVID i gorszego wyniku i wyższego ryzyka śmierci. Witamina D3 w oleju w kapsułkach jest lepsza
wchłania się niż tabletki i jest doskonałym źródłem uzupełniającej witaminy D, jeśli nie możesz przebywać na świeżym powietrzu
słońce lub zbyt niski poziom witaminy D we krwi. W kolejnych rozdziałach opiszemy więcej na temat dawek
oraz jak sprawdzać poziom witaminy D we krwi i inne pomocne badania laboratoryjne.
Mnóstwo płynów – najlepiej wody, a nie napojów z cukrem i dodatkami – jest kluczem do utrzymania
układ odpornościowy działa dobrze i utrzymuje organizm w zdrowiu, aby zwalczyć wirusa. Odpowiednie nawodnienie jest
kluczowe – ilość będzie się różnić w zależności od masy ciała, ale dobrą zasadą jest to, że mocz powinien mieć kolor
z bladej słomy.
Jeśli Twój mocz jest ciemnożółty lub złoty, zdecydowanie nie pijesz wystarczającej ilości wody. Jeśli twój mocz jest
bezbarwny, pijesz za dużo czystej wody, co może wywołać zawroty głowy lub dezorientację
brak równowagi elektrolitowej.
Spożywanie zdrowej żywności dostarcza również niezbędnych składników odżywczych dla prawidłowego działania układu odpornościowego. Świeże owoce i
Warzywa to dobry wybór, a także zdrowe opcje białkowe, takie jak mięso i fasola. Unikaj nadmiaru cukru,
nadmierne spożycie „wygodnej” żywności bogatej w tłuszcz, cukry, sól i dodatki, ponieważ te produkty powodują
stany zapalne i osłabiają układ odpornościowy.
Porozmawiaj ze swoim lekarzem na temat zwiększania spożycia witamin i witamin wzmacniających odporność
minerały: witamina D, witamina C, cynk i inne zalecane przez lekarza.
W przypadku gorączki: pamiętaj, że gorączka jest zarówno ostrzeżeniem przed infekcją, która może być poważna, jak i jedną z naszych
mechanizmy obronne organizmu przed infekcją. Nie wszyscy lekarze zgadzają się, że każdą gorączkę należy leczyć, ponieważ jest to możliwe
sygnalizują nadkażenie, które wymaga agresywnego leczenia antybiotykami, a nie tylko leków obniżających gorączkę.
W przypadku wysokiej gorączki można zastosować paracetamol, ibuprofen i / lub okłady z lodu. Opakowania z lodem są łatwe
w użyciu i dobry sposób na obniżenie gorączki. Po prostu napełnij worek lodu i nałóż na plecy / brzuch / bok.
Acetaminofen ma skutki uboczne stresu oksydacyjnego na wątrobę.
Jedną z opcji jest zmiana ibuprofenu i acetaminofenu co 4-6 godzin. Na przykład użyj ibuprofenu
o 12:00, a następnie spróbuj acetaminofenu o 18:00, jeśli gorączka nie ustąpi. Nie przekraczać zalecanych dawek na
paczka.
Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 11

Czy powinienem uzyskać test COVID?


Postępuj zgodnie z zaleceniami CDC dotyczącymi testów, które obecnie stanowią, że badanie COVID-19 jest decyzją
zasięgnąć porady lekarza. Czy testujemy wszystkich, czy tylko tych z objawami? Czy testy są dokładne
a co się stanie, jeśli wynik testu będzie pozytywny, ale nie będzie żadnych objawów? Czy powinienem poddać kwarantannie? Media zalały
z tymi pytaniami od początku epidemii COVID.
Ponieważ szybkie leczenie jest tak kluczowe w przypadku COVID, wielu lekarzy ambulatoryjnych decyduje się leczyć swoich pacjentów
w oparciu o objawy kliniczne, czynniki ryzyka i inne obiektywne wyniki badania przedmiotowego lub badania krwi i
nie trać „okna możliwości” wczesnego leczenia, czekając kilka dni na raport z testu COVID.
Jest to bardzo rozsądna opcja, ponieważ testy były czasami trudne i mogą zająć zbyt wiele dni
dla wyników. Poważnym problemem była również wiarygodność testów. Mamy pacjentów, którzy uzyskali wynik negatywny, ale
miał kardynalne cechy choroby COVID i wymagał leczenia. Jeśli masz wszystkie objawy COVID
choroby, ale negatywny wynik testu, większość lekarzy nadal zaleca wczesne leczenie, aby zmniejszyć ryzyko
wymagające hospitalizacji.
Istnieją dwa podstawowe typy testów:

 1. testy diagnostyczne: test „antygenowy” i test „molekularny”. Test antygenu wykrywa określone białka
  na powierzchni wirusa. Test molekularny, zwany RT-PCR lub rRT-PCR, wykrywa fragmenty pliku
  materiał genetyczny wirusa.
 2. Testy przeciwciał: (po wyzdrowieniu z COVID): Te testy sprawdzają obecność przeciwciał wytworzonych przez Ciebie
  układ odpornościowy w odpowiedzi na infekcję, taką jak choroba wirusowa. Przeciwciała pomagają zwalczać infekcje
  a przeciwciała „pamiętają”, jak wygląda organizm wywołujący infekcję, aby pomóc naszemu organizmowi w walce
  podobne infekcje w przyszłości.
  Testy przeciwciał nie służą do diagnozowania aktywnej infekcji. Te testy mówią lekarzowi, że miałeś
  choroba, wyzdrowiała i rozwinęła odporność. Powszechnie stosowane testy przeciwciał nie są
  specyficzne dla COVID. Ludzie mogą mieć podobne reakcje przeciwciał na inne infekcje wirusowe, takie jak
  koronawirusa, który jest odpowiedzialny za przeziębienie, a nawet wirus grypy. Test może tylko powiedzieć
  że miałeś infekcję wirusową, a nie określony typ wirusa.
  Czy powinieneś wykonać test COVID, gdy pojawią się objawy? To jest wybór między tobą a twoim
  lekarz. Jeśli zdecydujesz się przetestować, przynajmniej możesz mieć pewne informacje, które cię poprowadzą.
  Ale tak czy inaczej, jeśli pojawią się objawy, kluczem jest niezwłoczna ocena przez lekarza
  zdecyduj, czy jesteś w grupie wysokiego ryzyka, która wymaga wczesnego leczenia, aby zmniejszyć ryzyko takiej konieczności
  hospitalizowany lub mający poważne komplikacje.
  Zachęcamy do wykonywania poniższych kroków, aby zachować zdrowie, dołożyć wszelkich starań, aby pozostać
  z dala od chorych i dowiedz się o możliwościach wczesnego leczenia.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 12

Wczesne leczenie jest kluczem do sukcesu


Szukaj wczesnego leczenia i bądź swoim własnym adwokatem. Wszyscy lekarze, którzy przyczynili się do powstania tej broszury, są
na pierwszej linii leczenia ambulatoryjnego z pierwszymi objawami choroby COVID. Studia w USA i wiele innych
kraje wyraźnie pokazują, że pacjenci leczeni w ciągu pierwszych 5 dni od wystąpienia objawów mają się lepiej
wyniki przy użyciu kombinacji leków w poniższym algorytmie. Odwrotnie, śmiertelność wynosi ~ 12% wg
czas potrzebny na tlen i ~ 40% dla osób wymagających oddziału intensywnej terapii. Te wskaźniki śmiertelności są
niedopuszczalnie wysoki. Stwierdziliśmy, że śmiertelność może być znacznie niższa w przypadku wczesnego leczenia ambulatoryjnego
dla pacjentów wysokiego ryzyka w wieku powyżej 50 lat, z co najmniej jednym innym schorzeniem.
Nie bój się iść do lekarza, pilnej opieki lub lokalnego oddziału ratunkowego.
Pamiętaj, że naszym zadaniem jako lekarzy jest opiekowanie się Tobą. Nie czekaj, aż będzie za późno.
Kroki do podjęcia:

 1. Bądź proaktywny.
 2. Wydrukuj algorytm leczenia, który zawarliśmy w tym rozdziale.
 3. Zbadaj algorytm stosowanych leków i kiedy działają najlepiej. Rozpoznasz wielu.
  Są powszechnie stosowane jako środki przeciwwirusowe, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe.
 4. Umów się na wizytę TeleMedicine u lekarza pierwszego kontaktu przed zachorowaniem.
 5. Dowiedz się, czy Twój lekarz jest skłonny leczyć Cię zgodnie z opublikowaną recenzją
  protokół, opracowany przez ekspertów z głównych amerykańskich i włoskich ośrodków medycznych.
 6. Jeśli Twój lekarz nie chce lub nie ma wiedzy, aby leczyć Cię z powodu COVID, zacznij go już teraz znaleźć
  kto jest. Poszukaj lekarza, który jest skłonny leczyć COVID za pomocą agresywnego planu, jak pokazano
  w tym rozdziale. Zasoby dla lekarzy w Stanach Zjednoczonych są wymienione w Załączniku II. ty
  potrzebujesz adwokata, który pomoże Ci wyzdrowieć.
 7. Podejście „poczekaj i zobacz” nie jest odpowiednie dla pacjentów wysokiego ryzyka (osoby powyżej 50. roku życia z jednym lub
  więcej innych schorzeń). „Poczekaj i zobacz” jest czynnikiem przyczyniającym się do wysokiej śmiertelności w
  Stany Zjednoczone. Kraje o najniższych wskaźnikach śmiertelności wcześnie leczą się w domu za pomocą jamy ustnej
  leki wymienione w algorytmie przedstawionym w tym rozdziale.
 8. Nasza wiedza medyczna na temat leczenia COVID zmienia się i poprawia z każdym dniem, więc proszę, nie rób tego
  bój się natychmiast szukać profesjonalnej pomocy, jeśli pojawią się objawy.

Czego można się spodziewać po konsultacji lekarskiej


Wielu naszych lekarzy zleca pacjentom wypełnienie kwestionariusza i / lub schematu blokowego
objawy opisujące, czego doświadczają i jak długo chorują. Zobacz badanie przesiewowe COVID
Lista kontrolna i dziennik śledzenia chorób COVID w ZAŁĄCZNIK III. Wydrukuj je i użyj ich do śledzenia objawów i
postęp. Są pomocne dla każdego lekarza, którego możesz zobaczyć.
Oznaki życiowe (ciśnienie krwi, puls, wzrost, waga, BMI, poziom tlenu we krwi) są sprawdzane i rejestrowane.
Może być zalecany test COVID. Nasi lekarze zazwyczaj nie czekają na wyniki badań, aby rozpocząć leczenie
jeśli w ich opinii lekarskiej objawy i czynniki ryzyka wskazują, że należy rozpocząć przyjmowanie leków na receptę
szybko.
Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 13

Można zamówić inne testy laboratoryjne, które mogą obejmować następujące podstawowe testy: profil metaboliczny do sprawdzenia
glukoza, elektrolity, enzymy wątrobowe itp .; pełna morfologia krwi; Białko C-reaktywne (ogólne zapalenie
znacznik); D-Dimer (marker ryzyka zakrzepów); Poziom witaminy D 25-OH; poziom cynku w surowicy; i ferrytyna.
Można zamówić dodatkowe specjalistyczne testy laboratoryjne, takie jak markery możliwego zawału serca, jeśli
lekarz po ocenie pacjenta uzna to za konieczne.
Niektórzy z naszych lekarzy początkowo zalecają EKG, aby sprawdzić rytm serca i poszukać innego
nieprawidłowości. Można zlecić prześwietlenie klatki piersiowej, jeśli lekarz obawia się uszkodzenia płuc lub zapalenia płuc
już być obecny.
Większość naszych współpracowników lekarzy zaleca pacjentom zakup urządzenia noszonego na palcu
mierzyć nasycenie krwi tlenem, zwanym oksymetrem, dostępnym w lokalnych aptekach za około 40-50,00 $
Wizyty kontrolne (osobiste, telemedyczne) są zwykle planowane na około 3, 5 lub 7-10 dni
od rozpoczęcia leczenia, a następnie w odstępach czasu określonych przez lekarza na podstawie danych pacjenta
reakcji i czynników ryzyka.

Rozdział 3
PRZEWODNIK DLA LEKARZY
WCZESNE LECZENIE W DOMU

W krajach na całym świecie lekarze odkryli, że kiedy szybko leczy się pacjentów z COVID w domu
Pojawienie się objawów prowadzi do lepszych wyników, dramatycznie niższej śmiertelności niż w przypadku wysyłania ludzi przez lekarzy
do domu, aby poczekać, aż będą tak chorzy, że będą potrzebować hospitalizacji, przyjęć na OIOM, wentylacji mechanicznej i
nawet dializa w przypadku niewydolności nerek.
Opieka szpitalna nad pacjentami w stanie krytycznym wiąże się z dużo wyższą śmiertelnością i znacznie wyższym ryzykiem długotrwałego zapalenia płuc,
powikłania sercowe, neurologiczne i inne u tych, którzy przeżyją.
Leczenie w domu ma sens z innego powodu: ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. COVID-19 jest
wysoce zaraźliwy wirus. TeleMedicine zapewnia nam bezpieczniejszą opcję zdalnej oceny pacjentów i oceny, w jaki sposób
wyglądają i brzmią oprócz oceny ich objawów i parametrów życiowych (które można łatwo ocenić
Dom). Dzięki dzisiejszej technologii nie musimy już osobiście przychodzić do gabinetu chorych pacjentów i ryzykować
zarażać innych.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 14

Zalety leczenia w domu:

Opieka domowa jest bezpieczniejsza, ponieważ zmniejsza ryzyko zarażenia się innymi infekcjami od osób chorych
Szpital.
– Opieka domowa pozwala także ludziom mieć ze sobą członków rodziny, którzy okazują im miłość i wsparcie. To może
być przerażającym, gdy jesteś poważnie chory w szpitalu, a co gorsza, gdy rodzina nie może go odwiedzić.
– Opieka domowa pozwala szybko wykorzystać powszechnie dostępne, tanie leki generyczne doustne i pomóc ich unikać
ryzyko związane z lekami dożylnymi potrzebnymi, gdy ludzie są w stanie krytycznym w szpitalu.
– Lekarze mogą przepisać domową terapię tlenową z dostępnymi koncentratorami tlenu
poprzez domowe usługi zdrowotne.
– Można stosować wszystkie metody leczenia stosowane w szpitalach, z wyjątkiem wentylatorów mechanicznych
wdrażane w domu – szybciej i lepiej dopasowane do indywidualnego pacjenta.

Warto wrócić do naszych podstawowych zasad medycyny:
Kontroluj rozprzestrzenianie się wirusa dzięki starannym procedurom dezynfekcji w domu.
Stosuj leki na receptę ukierunkowane na konkretne problemy, które powoduje COVID-19.
LECZENIE WCZESNIEJ, gdy leki działają najlepiej na infekcje.
Żaden z naszych leków nie działa tak dobrze w krytycznych późnych stadiach choroby COVID.
Zacznij od odpowiednich leków we właściwym czasie, w zależności od potrzeb pacjenta.
Przygotuj się na intensywną terapię z pełną kombinacją leków, zanim staną się krytyczne
pojawia się choroba.

Dostępne leki, nowe zastosowania: uzasadnienie kombinacji leków Rx
Choroba COVID-19 może stać się bardzo poważna, bardzo szybko, w nieprzewidywalny sposób. Chociaż to robi
nie zdarza się każdemu, nie można przewidzieć, kto rozwinie krytyczną chorobę ani jak szybko.
Ta nieprzewidywalność i szybki postęp w COVID zdarzają się z powodu SARS-CoV-2
wirus wywołuje DWIE reakcje w organizmie, które są znacznie gorsze niż grypa sezonowa:

Przesadna reakcja zapalna, powodująca uszkodzenie narządów krytycznych. W najpoważniejszej formie
nazywa się to burzą cytokin.

Przesadna reakcja krzepnięcia krwi prowadząca do wielu skrzepów krwi (skrzeplin) w płucach, mózgu,
nerki, jelita i inne krytyczne narządy. Te skrzepy krwi w COVID mogą wystąpić zarówno w żyłach, jak i
tętnice, które są nietypowe i mogą zagrażać życiu, jeśli nie są szybko leczone.

Te wyjątkowe rodzaje szkód spowodowanych wirusem COVID oznaczają, że musimy stosować kombinację recept
leki szybko blokujące te niebezpieczne skutki. Omówione tutaj stosowanie leków na receptę
przewodnik powinien być traktowany jako wskazany klinicznie, niezbędny z medycznego punktu widzenia i właściwe ich stosowanie poza wskazaniami
produkty. Stosowanie starszych leków do nowych zastosowań poza wskazaniami ma miejsce każdego dnia w gabinetach lekarskich w całym kraju
kraj.
Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 15

W rzeczywistości około 20% wszystkich recept w Stanach Zjednoczonych jest napisanych „poza wskazaniami”, gdy a
Lekarz uważa, że ​​lek przyniesie korzyści pacjentowi. To ten sam model, który jest wdrażany w nagłych wypadkach
pandemii COVID, gdy szukamy sposobów, aby pomóc ludziom przetrwać tę chorobę i ratować życie.
Podobnie jak w przypadku każdego przepisanego leku, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i USA
Zatwierdzona ulotka dołączona do opakowania i przewodnik dla pacjenta przed podjęciem decyzji o ryzyku i
korzyści z leku. Pacjenci powinni przeczytać pełne informacje dotyczące przepisywania i dostarczone instrukcje
z lekiem przy odbiorze w aptece i zadawaj dodatkowe pytania lekarzowi
informacje / wyjaśnienia.

Podstawowe grupy leków na receptę i innych terapii stosowanych w COVID-19:
 Skojarzone leki przeciwwirusowe rozpoczęto natychmiast po wystąpieniu objawów
 Leki zmniejszające stan zapalny, takie jak kortykosteroidy (tzw
immunomodulatory)
 Terapia antykoagulacyjna zapobiegająca powstawaniu zakrzepów krwi, które mogą powodować udary, zawały serca,
zamknięcie nerek i śmierć.
 Bez recepty kuracje wspomagające z cynkiem, witaminą D, witaminą C, elektrolitem
napoje, takie jak Pedialyte i inne.
 Domowe wspomaganie tlenem, takie jak koncentrator tlenu. Te maszyny
są dostępne na receptę od firm zajmujących się lekarstwem domowym
i są objęte większością planów ubezpieczenia medycznego.
JA.

Środki przeciwwirusowe:

Należy je szybko rozpocząć na ETAPIE I ​​(dni 1-5):
Objawy obejmują ból gardła, zatkany nos, zmęczenie, bóle głowy, bóle ciała, utratę czucia
smak i / lub zapach, utrata apetytu, nudności, biegunka, gorączka.
Leki te zapobiegają (1) wejściu wirusa do komórek i (2) jednokrotnemu namnażaniu
wewnątrz komórek i zmniejszają inwazję bakterii w zatokach i płucach:
– Hydroksychlorochina (HCQ) z azytromycyną (AZM) lub doksycykliną
LUB
– Iwermektyna z azytromycyną (AZM) lub doksycykliną

Każda z powyższych kombinacji musi również zawierać siarczan lub glukonian cynku oraz dodatkową witaminę D,
i witaminę C. Niektórzy lekarze zalecają również dodanie kompleksu witaminy B.

Cynk jest krytyczny. Pomaga blokować namnażanie się wirusa.
Hydroksychlorochina jest nośnikiem zabierającym cynk DO komórek, aby wykonać swoją pracę.
Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 16

II.

Środki przeciwzapalne – kortykosteroidy („steroidy”): doustne i w nebulizacji.
Rozpoczynają się one na ETAPIE II (dni 3-14), aby zmniejszyć stan zapalny, który jest przyczyną dodania
uszkodzenie płuc i krytycznych narządów. Objawy obejmują nasilający się kaszel, trudności
oddychanie, uczucie ciężkości / ucisku w klatce piersiowej lub ból w klatce piersiowej.
Ponieważ stan zapalny uszkadza drogi oddechowe, zakłócając normalny tlen-dwutlenek węgla
wymiany, spada poziom tlenu we krwi, a ludzie odczuwają utratę koncentracji, senność,
splątanie, trudności z koncentracją, niski poziom energii i silne zmęczenie.
Przesadna reakcja zapalna w COVID dodatkowo zwiększa ryzyko zakrzepów krwi.
Leki na receptę i inne wsparcie dodane teraz do leków etapu I to:
– nebulizowany budezonid pomagający wnikać do płuc i zmniejszać stan zapalny
– doustny prednizon, metyloprednizolon, deksametazon
– kolchicyna – może być również dodana w celu zmniejszenia stanu zapalnego
– aspiryna dla dorosłych o pełnej mocy 325 mg w celu zmniejszenia stanu zapalnego i ryzyka zakrzepów krwi
– może być potrzebny domowy koncentrator tlenu, aby poprawić poziom tlenu (wymagane
recepta lekarza)

III.

Leki przeciwzakrzepowe na receptę („leki rozrzedzające krew”): ETAP III (dzień 7 i później):
Objawy obserwowane w II etapie nasilają się. Trudności w oddychaniu stają się ekstremalne, poziom tlenu

gwałtownie spadać, zwiększa się ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. W tym momencie ludzie są krytycznie chorzy.
Leki, które mają zostać dodane do leków etapu I i II obejmują teraz:
– Aspiryna 325 mg, chyba że lekarz zalecił jej nieprzyjmowanie
– I / lub zastrzyki z heparyny drobnocząsteczkowej (np. Enoksaparyna [Lovenox])
LUB
– apiksaban (Eliquis) lub rywaroksaban (Xarelto) lub dabigatran (Pradaxa) lub
edoksaban (Savaysa) w standardowych dawkach przez 5 do 30 dni

Jeśli te dodatkowe kroki nie doprowadzą do poprawy lub pacjent stanie się niestabilny, należy zastosować 911
wezwanie jest uzasadnione w celu oceny ER i przyjęcia do szpitala, aby bardziej agresywne IV
leki (takie jak remdesivir, Regeneron i inne) mogą być brane pod uwagę i nie tylko
intensywne schematy wentylacji są możliwe na oddziałach intensywnej terapii.

IV.

Witaminy, suplementy i tlen.
– Siarczan, glukonian lub cytrynian cynku. Formularze te są dostępne w aptekach zdrowia
sklepy spożywcze i sprzedawane online. Siarczan cynku 220 mg dostarcza 50 mg cynku elementarnego, tzw
zalecana dawka przeciwwirusowa. Cynk w postaci pikolinianu cynku nie występuje
zalecane po doniesieniach o uszkodzeniach wątroby i guzach z badań około 20
Lata temu. Po tych raportach niemiecka Komisja E, która reguluje
suplementy stosowane w praktyce lekarskiej w Niemczech zakazały stosowania tej formy cynku.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 17

 • Witamina D3, preferowana w oleju w kapsułkach dla lepszego wchłaniania. Zalecane dawki
  korzyści przeciwwirusowe wahają się od 5000 IU lub więcej przez 5-30 dni
 • Witamina C z bioflawonoidami o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Dawka zalecenia naszych współpracowników wahają się od 1000 mg (1 gram) raz lub dwa razy dziennie do 4 lub więcej razy dziennie.

Słowo o kwercetynie.

Niektórzy lekarze zalecają ten suplement

zmniejszają choroby wirusowe, ponieważ kwercetyna działa jak jonofor cynku, poprawiając poziom cynku
wchłaniany do komórek. Jest znacznie słabszy niż HCQ jako transporter cynku i tak właśnie jest
nie osiągają wysokich stężeń w komórkach płuc, jak robi to HCQ. Kwercetyna może pomóc
zmniejszyć ryzyko chorób wirusowych, jeśli jesteś w zasadzie zdrowy. Ale to nie jest wystarczająco mocne
zastąpić HCQ w leczeniu COVID, gdy wystąpią objawy, a tak nie jest
odpowiednio dostać się do tkanki płucnej, chyba że przyjmujesz duże dawki (3-5 gramów dziennie),
które powodują znaczące skutki uboczne ze strony przewodu pokarmowego, takie jak biegunka.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 18

Dr Peter McCullough kierował zespołem międzynarodowych ekspertów i opublikował pierwszy protokół leczenia
dla ambulatoryjnych pacjentów z COVID-19 opracowanych na podstawie doświadczeń w leczeniu pacjentów w USA. i Włochy i
wspierane przez rozwijającą się wówczas literaturę medyczną. Protokół wstępny został opublikowany w czasopiśmie wysoko
szanowany American Journal of Medicine, a zaktualizowany protokół przedstawiony na rysunku został zaadaptowany z
The Baylor University Medical Center Proceedings (w prasie do wydania z listopada).
Jeśli Ty lub ktoś bliski jesteście chorzy lub narażeni na ryzyko COVID-19, przeczytaj artykuł (pokazany na poniższym obrazku)
Dr. McCullough i współpracownicy z wiodących amerykańskich i włoskich ośrodków medycznych, który został opublikowany w
American Journal of Medicine (link powyżej) i zaktualizowane podsumowanie w Baylor University Medical Center
Postępowanie [Dostępny jest zaktualizowany protokół wraz z wyjaśnieniem wideo autorstwa dr McCullough.] Wydrukuj je
zasobów dla swojej dokumentacji medycznej i zanieś kopię do swojego lekarza, aby omówić opcje leczenia.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 19

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa HCQ i innych leków w algorytmie można znaleźć na stronie c19study.com
strona internetowa podsumowująca ponad 154 badania dotyczące leczenia HCQ, które są szczególnie korzystne
gdy HCQ jest używane w pierwszych dniach objawów COVID-19 zgodnie z zaleceniami powyższego algorytmu.

Więcej informacji można znaleźć w kompendium artykułów i badań AAPS dotyczących COVID-19.

 • FDA ostrzega przed stosowaniem hydroksychlorochiny lub chlorochiny w leczeniu COVID-19 poza szpitalem lub badaniami klinicznymi, powołując się na
  ryzyko problemów z rytmem serca. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 20

Rozdział 4

Pojawiające się możliwości profilaktyki i leczenia
Przeciwciała monoklonalne
Organizm wytwarza naturalne przeciwciała w odpowiedzi na obce organizmy, takie jak wirusy i
bakteria. Przeciwciała syntetyczne to te produkowane w laboratorium, które naśladują te, które może wytwarzać organizm. Kiedy
te syntetyczne związki, nazywane „przeciwciałami monoklonalnymi”, są wytwarzane w laboratorium ukierunkowanym na nowe
lecznicze w medycynie, są opatentowane jako nowe środki lecznicze. To jest typ eksperymentalny
syntetyczne przeciwciało monoklonalne, Regeneron, słyszałeś o tym w wiadomościach przekazanych Prezydentowi
Trumpa w ramach leczenia COVID-19, gdy przebywał w szpitalu Waltera Reeda.
Firma Regeneron wyprodukowała lek o nazwie REGN-COV2, czyli połączenie dwóch
„Przeciwciała monoklonalne” przeznaczone do zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę, którą nazywamy CoVID-19.
Aby opracować REGN-COV2, naukowcy z Regeneron wykorzystują przeciwciała pochodzące od myszy, które zostały zmodyfikowane genetycznie
mają ludzki układ odpornościowy, a także przeciwciała zidentyfikowane u ludzi, którzy wyleczyli się z COVID19.
Ogólna skuteczność Regeneron jako nowego leczenia pozostaje do zobaczenia, ponieważ nadal jest w
etap eksperymentalny i przechodzi badania kliniczne. Dopiero po randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych są
zakończone, czy będziemy w stanie przeanalizować dane kliniczne i poddać je procesowi wzajemnej weryfikacji, który jest potrzebny
określają jego ogólne bezpieczeństwo i skuteczność, a także profil skutków ubocznych.
Plazma rekonwalescencyjna
Osocze rekonwalescencji lub CP to surowica pochodząca z krwi oddanej przez ludzi, którzy mieli chorobę zakaźną
choroby, wyzdrowiał i wytworzył przeciwciała przeciwko zakaźnemu organizmowi, tak że ich krew je zawiera
przeciwciała, które można podać dożylnie innej osobie z tą chorobą w celu leczenia infekcji.
CP stosowano podczas pandemii grypy w 1918 r., A także na odrę, świnkę i polio we wczesnych latach
XX wiek. Kiedy wybuchła pandemia COVID, lekarze zaczęli rozważać, że może to być terapia pomagająca chorym
pacjenci wracają do zdrowia.
FDA zatwierdziła zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach do stosowania CP w leczeniu pacjentów z COVID i tak było
podawany dożylnie pacjentom z COVID w szpitalu. Nie wiemy jeszcze, jak skuteczna jest rekonwalescencja plazmy
terapia będzie, bo nie było czasu na szersze badania kliniczne u pacjentów z COVID. Ale dane
z małych badań wygląda obiecująco, jeśli chodzi o zmniejszenie ciężkości i / lub skrócenie czasu trwania choroby COVID-19. Plik
ryzyko zarażenia się COVID-19 z osocza rekonwalescencji nie zostało zbadane, ale naukowcy uważają, że ryzyko jest
niska, ponieważ dawcy w pełni wyzdrowieli po zakażeniu.
Leczenie plazmą rekonwalescencyjną wiąże się z pewnym ryzykiem, takim jak reakcje alergiczne, możliwe uszkodzenie płuc i
trudności w oddychaniu oraz infekcje, takie jak HIV i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, chociaż ryzyko tych zakażeń jest niskie
ponieważ oddana krew jest testowana pod kątem bezpieczeństwa.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 21

Opcje zapobiegania: leki profilaktyczne i szczepionki
Odkąd pojawił się wirus SARS-2, media skupiały się na opracowaniu szczepionki, która to zrobi
chronić ludzi przed zarażeniem wirusem SARS 2. Ale oprócz pracy nad szczepionką, która pomoże zapobiegać
osób chorujących na COVID, istnieje już kilka leków profilaktycznych lub zapobiegawczych
protokoły używane w różnych krajach oraz w kontrolowanych próbach w Stanach Zjednoczonych.
Schematy profilaktyczne:
Profilaktyka to leczenie mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania. Jest to podstawowe podejście do
profilaktyka, szczególnie w przypadku chorób takich jak malaria, opryszczka, HIV / AIDS i niektóre inne choroby. Bardzo wcześnie
pandemia COVID, lekarze w Indiach, Korei Południowej, Japonii, Kostaryce, Turcji i kilku innych krajach
zaczął stosować bezpieczny, szeroko dostępny i bardzo silny lek przeciwwirusowy hydroksychlorochinę (HCQ) jako
profilaktyka (zapobiegawcza) w leczeniu COVID-19.
India Council on Medical Research (ICMR) opublikował w marcu 2020 r. (Zaktualizowany w maju 2020 r.) Ich
krajowe wytyczne dla Indii przy stosowaniu HCQ 400 mg raz w tygodniu w pierwszej kolejności dla pracowników służby zdrowia, lekarzy i pielęgniarek
ratowników, pacjentów wysokiego ryzyka i członków rodzin osób narażonych na zakażenie lub zakażonych COVID. W wyniku
powszechna profilaktyka i wczesne leczenie HCQ, w Indiach śmiertelność jest równa 1/10 wskaźnika w Stanach Zjednoczonych
Stany, w których profilaktyczne i wczesne leczenie HCQ nie jest zalecane lub szeroko dostępne.
Ponieważ coraz więcej krajów nauczyło się z doświadczeń w Indiach i zaczęło to stosować raz w tygodniu
profilaktycznej dawki HCQ, gwałtownie spadły wskaźniki zgonów, spadło również zapotrzebowanie na łóżka szpitalne.
Zespół dr McCullough w Baylor przeprowadził badanie na swoich pracownikach służby zdrowia stosujących profilaktykę HCQ i
stwierdził, że jest skuteczny i bezpieczny, bez niepożądanych zdarzeń sercowych lub poważnych skutków ubocznych.
Dawki HCQ w profilaktyce są znacznie niższe niż dawki u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub toczniem
lub malaria trwa codziennie przez wiele lat. Ponieważ dawki są tak niskie i nie są przyjmowane codziennie, istnieje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych
ekstremalnie nisko.
HCQ ma długi okres półtrwania wynoszący około 22 dni, więc można go podawać tylko raz w tygodniu przez 8-12 tygodni lub dłużej
jeśli ktoś jest stale narażony na COVID, na przykład osoby pracujące w szpitalach. Nowy raport, spłaszczanie
Ryzyko: Profilaktyka przedekspozycyjna COVID-19 bada już to profilaktyczne leczenie, które jest łatwe w użyciu
dostępne i niedrogie. Przedstawiają HCQ jako najlepszego kandydata do tej strategii zapobiegania.
Schematy profilaktyczne są często zalecane przez autorów tego przewodnika, którzy używają kilku
różne schematy dawkowania i częstotliwości. Niektórzy stosują schemat opublikowany przez India Council on Medical
Badania (ICMR), niektórzy używają 200 mg zamiast 400 mg, niektórzy zamiast tego zalecają dawkowanie co dwa tygodnie
raz w tygodniu, a niektórzy lekarze nawet raz w miesiącu stosują HCQ w profilaktyce.
Ze względu na bezpieczeństwo i znaczne zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19, lekarz
autorzy tego przewodnika zalecają szersze stosowanie schematów profilaktycznych z HCQ
które działają tak dobrze w innych krajach. Uważamy, że w obliczu kryzysu zdrowia publicznego jest to ważne
rozważenie podejść ratujących życie opartych na logice naukowej, dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa, a nawet klinicznej dostępności
jeśli ostateczne wyniki nie są jeszcze dostępne w oczekiwaniu na bardziej szczegółowe badania kliniczne.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 22

Uważamy również, że terapia profilaktyczna jest najbezpieczniejszym i najbardziej celowym sposobem pomocy Amerykanom
zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID i móc otwierać szkoły, firmy i kościoły, abyśmy mogli
przezwyciężyć strach i odzyskać wolność, by znowu żyć.
Opracowywane szczepionki:
Kilka modeli szczepionek jest badanych pod kątem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym DNA i RNA
szczepionki. Te szczepionki pobierają informacje genetyczne z innych źródeł, które są wprowadzane do komórek. To
informacje obejmują instrukcje dotyczące wytwarzania samego antygenu wirusowego podobnego do SARS2, a następnie układu odpornościowego
reaguje na to, aby rozwinąć odporność na wirusa.
Najważniejszą kwestią przed zatwierdzeniem szczepionki do stosowania u ludzi jest upewnienie się, że plik
szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Opracowanie bezpiecznych i kontrolowanych modeli infekcji dla ludzi zwykle zajmuje wiele
lata etapowych testów w laboratorium, a następnie na ludziach. Martwiło się to wielu lekarzy i naukowców
że producenci szczepionek, przy wsparciu rządu, przyspieszają ten proces w inny sposób
zapewnienie odpowiedniego czasu na zwykłe etapowe badania poprzedzające badania kliniczne na ludziach. Dwie szczepionki
producenci już dobrowolnie wstrzymali swoje badania kliniczne na ludziach z powodu poważnych zdarzeń niepożądanych.
Obecnie nie ma szczepionek na bazie RNA zatwierdzonych do stosowania u ludzi, więc ich przyjmowanie wydaje się rozsądne
czas potrzebny do zapewnienia bezpieczeństwa. Szczepionki przeciwko wirusom RNA są niezwykle trudne i trudne
rozwijać. Nadal, po tych wszystkich latach, które upłynęły od pojawienia się AIDS w latach 80., nie mamy szczepionki na AIDS
wirus lub koronawirus SARS-1, który pojawił się w latach 2002-2003, i oba są wirusami RNA.
Podjęto kilka prób stworzenia szczepionek przeciwko koronawirusowi i innym wirusom układu oddechowego, ale
żadna ze szczepionek nie przetrwała faz testów. Na przykład próby szczepionek przeciwko SARS-1 z 2003 r.
został wyłączony, ponieważ wywołał autoimmunologiczne reakcje nadwrażliwości po wystawieniu na działanie naturalnego wirusa
po szczepieniu w badaniach na zwierzętach.
Innym problemem jest to, że wirus SARS-2 wykazał już wiele mutacji. Wirusy przystosowują się do
środowisko do przetrwania. Podobnie jak w przypadku wirusa grypy, trudno jest przewidzieć, jakie mutacje wystąpią i będą krążyć
na całym świecie w każdym sezonie. Nowa szczepionka musi zostać przeformułowana, aby dostosować się do zmieniającego się składu genetycznego
wirusa SARS-2.
Nawet najlepsze szczepionki przeciw grypie są skuteczne tylko w 30-60%. Porównaj to ze skutecznością dla
poprawa sięgająca od 64% do ponad 90% w ponad 100 nowych badaniach wykazujących wczesne leczenie ambulatoryjne
leczenie naszymi istniejącymi lekami opisanymi w rozdziałach.
Ponieważ badania nad szczepionką trwają, bezpieczeństwo i skuteczność są najważniejsze. Dobre wieści
czy są już dostępne bardzo bezpieczne i skuteczne wczesne terapie, jak opisaliśmy w rozdziale 3. Oczywiście,
wczesne leczenie w domu jest teraz tak skuteczne i daje tyle nadziei, że jest mniej pilne
mieć szczepionkę.

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 23

ZAŁĄCZNIK I: Zasoby medyczne

 Wczesne leczenie domowe Dr. Peter McCullough i
Koledzy z American Journal of Medicine przegląd i recenzowany algorytm
 Biała księga HCQ: Standard ekonomiczny

 Relacja z leczenia dr Briana Tysona z pierwszej osoby
COVID-19 z hydroksychlorochiną
ZAŁĄCZNIK II: WSPÓŁCZYNNIKI I ZASOBY LEKARSKIE
 Współpracownicy lekarzy

Stella Immanuel, MD, lekarz rodzinny rehobothmedicalcenter.com
Lionel Lee, MD, FACOEP, lekarz medycyny ratunkowej, Phoenix AZ; brak strony internetowej
Peter A. McCullough, MD, MPH, FACP, FACC, FCCP, FAHA, FNKF, FNLA, FCRSA,
Internista, kardiolog i epidemiolog
Jane M. Orient, MD, Internist AAPSonline.org
Sheila Page, DO, Neuromusculoskeletal Medicine, brak strony internetowej, na emeryturze
Tom Reed, DPM, chirurg stóp i kostek, DAPBS, DABPM, FACFAS DrTomReed.com
Elizabeth Lee Vliet, MD, medycyna zapobiegawcza i klimakteryczna ViveLifeCenter.com

 Lista zasobów dla lekarzy według stanu
aapsonline.org/covidearlytreatment
 Zasoby telemedyczne dotyczące leczenia COVID
www.SpeakWithAnMd.com
www.FrontlineMDs.com
 Zasoby medyczne i WIDEO
www.AAPSonline.org
www.c19study.com
www.CovidPatientGuide.com

ZAŁĄCZNIK III: Przykładowe formularze do śledzenia klinicznego w COVID

 Kwestionariusz przesiewowy COVID i lista kontrolna czynników ryzyka
 Formularz monitorowania klinicznego COVID

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 24

(PRÓBKA) KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY PRZESIEWU WIRUSOWEGO / COVID
IMIĘ PACJENTA______________________________ DATA:
Wzrost: _ Waga:
Wiek: BP: Tętno: RR: O2% _

 1. Czy miałeś gorączkę> 101 lub miałeś ostatnio gorączkę?
 2. Czy miałeś ostatnio kaszel nowego lub innego typu?
 3. Czy miałeś duszność, trudności w oddychaniu?
 4. Jakieś dreszcze lub powtarzające się epizody trzęsienia się z dreszczami?
 5. Jakieś poty w ciągu dnia niezwiązane z ćwiczeniami lub poty nocne?
 6. Jakieś nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty lub biegunka?
 7. Czy ostatnio straciłeś smak lub zapach?
 8. Czy masz nowe lub inne bóle mięśni / stawów?
 9. Czy odczuwałeś ostatnio utratę energii lub silne zmęczenie?
 10. Czy miałeś problemy ze skupieniem się, pamięcią lub koncentracją?
 11. Czy miałeś inne objawy grypopodobne?
 12. Czy straciłeś apetyt i / lub schudłeś?
 13. Jakieś podróże do obszarów COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni?
 14. Jakikolwiek kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą, która testowała
  pozytywny na COVID-19? Jeśli tak, to kiedy? ____
 15. Czy wynik testu na obecność COVID-19 był pozytywny? Gdy________
 16. Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?

LISTA KONTROLNA CZYNNIKÓW RYZYKA:

CZY MASZ JAKIEKOLWIEK Z TYCH WARUNKÓW?

Otyłość, choroby serca, zawał serca w wywiadzie, zaburzenia rytmu serca, wysoki poziom krwi
ciśnienie, TIA czy udar? (zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
Choroba płuc? (POChP, astma, zwłóknienie płuc, mukowiscydoza, inne?)
Choroba nerek? Rodzaj:_____
Cukrzyca, zespół metaboliczny / insulinooporność?
Czy bierzesz insulinę? Tak nie:_
Jakikolwiek rodzaj raka poddawanego leczeniu?
Jakikolwiek rodzaj choroby autoimmunologicznej?
Czy regularnie zażywasz kortykosteroidy?
© Vive! Centrum życia / Elizabeth Lee Vliet MD

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 25

(PRÓBA)

KARTA PRZEPŁYWU LECZENIA COVID

SERWIS WSTĘPNY

DATA____________________________
Imię i nazwisko _______________________________ Data urodzenia ______ PŁEĆ __

Dzień
1.
2.

Gorączka lub dreszcze. 100 ° F
lub wyżej.
Kaszel

3.
4.

Duszność
Zmęczenie

5.
6

Bóle mięśni lub ciała
Bół głowy

7.

Nowa utrata smaku lub
zapach
Ból gardła

8.
9.
10
11

Zatory lub cieknący
nos
Nudności lub wymioty
Biegunka

12.

Tętno / O2 sats

13.

Efekty uboczne / New meds

1

3

5

7

Komentarze

© Stella Emanuel MD

Zasób edukacyjny Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPSonline.org) 26

Leave a Reply

Your email address will not be published.