REAKCJA ADE – Dr. Piotr Rubas
REAKCJA ADE – Dr. Piotr Rubas

REAKCJA ADE – Dr. Piotr Rubas

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2

Szczepionki wymagają badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności ich stosowania[192]. Jednym z najważniejszych wyzwań, zwłaszcza przy opracowywaniu szczepionek opartych na pojedynczych białkach wirusa jest zapewnienie, aby szczepionka nie wywoływała zależnego od przeciwciał wzmocnienia replikacji wirusa (ADE, ang. antibody-dependent enhancement) oraz uzyskanie dłuższej niezawodności[193]. Po opracowaniu szczepionki proces badania bezpieczeństwa i skuteczności trwa około 18 miesięcy[194].

Dlaczego tzw. “Szczepionka” (duży skrót myślowy – ponieważ ta nadzwyczaj nachalnie reklamowana substancja stanowi techniczne rodzaj terapii genowej). może wywołać reakcję ADE?

Ludzie zaszczepieni, mogą dużo ciężej przejść zakażenie wirusem niż nieszczepieni.

Odpowiedź komórkowa limfocytów T zabija komórkę z zakażonym wirusem.

Reakcja alergiczna po przyjęciu szczepionki na COVID-19

Źródło: https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce,lekarz–ktory-przyjal-szczepionke-na-covid-19-opowiada-o-swojej-reakcji-alergicznej,artykul,35822095.html

W Stanach Zjednoczonych zatwierdzone są dwie szczepionki przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 – Moderny i Pfizera. Tę pierwszą szczepionkę otrzymał dr Hossein Sadrzadeh z Boston Medical Center. W kilka chwil po podaniu preparatu lekarz poczuł się gorzej – skarżył się na szybkie bicie serca, które początkowo przypisał silnym emocjom związanym ze szczepieniem. Po chwili jednak pojawiły się dalsze objawy – mrowienie w gardle i na języku i drętwienie ciała.

– Moje ciśnienie krwi znacznie spadło, więc od razu wiedziałem, że to wstrząs anafilaktyczny – powiedział w rozmowie z NCB10 Boston i dodał: – Moje tętno przyśpieszyło, zacząłem się pocić. Już wcześniej występowały u mnie takie reakcje. Miałem przy sobie EpiPen i sam go sobie zaaplikowałem. Sadrzadeh miał przy sobie EpiPen, ponieważ ma ciężką alergię na skorupiaki.

Po tym wydarzeniu mężczyzna został przewieziony na oddział ratunkowy. Na drugi dzień czuł się już dobrze. Według “The New York Times” Sadrzadeh jest pierwszą osobą, u której wystąpiła silna reakcja alergiczna po podaniu szczepionki na COVID-19 firmy Moderna.

Sadrzadeh ma nadzieję, że jego historia podniesie świadomość na temat potencjału szczepionki do wywoływania anafilaksji nie tylko wśród firm farmaceutycznych, ale również wśród wszystkich osób z historią alergii. – Myślę, że ludzie muszą się szczepić. Jednocześnie bardzo chciałbym, aby Moderna i Pfizer dokładniej zbadały tę sprawę, aby zapobiec takim zdarzeniom – dodał lekarz.

[…]


Źródło: https://ug.edu.pl/Informacja_prasowa/96741/zespol_dr_hab_eweliny_krol_z_ug_wesprze_prace_nad_bezpieczna_szczepionka_przeciwko_koronawirusowi

Aktualna sytuacja epidemiczna wyklucza możliwość szybkiego wygaszenia zachorowań powodowanych przez SARS-CoV-2, w związku z czym badacze skupiają działania na opracowaniu skutecznej szczepionki, która pozwoli na ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie z populacji ludzkiej, chorób powodowanych przez tego wirusa. Chociaż przed obecną epidemią wyizolowano od ludzi sześć innych koronawirusów (m.in. SARS-CoV i MERS), żadna szczepionka nie została zatwierdzona do stosowania u ludzi pomimo intensywnych badań przedklinicznych i klinicznych. Uważa się, że prawdopodobnie źródłem tych niepowodzeń może być zjawisko wzmocnienia infekcji wirusowej zależnej od przeciwciał, ADE (z ang. antibody-dependent enhancement of infection), kiedy to przeciwciała słabo-neutralizujące wytwarzane podczas zakażenia lub szczepienia powodują wzmocnienie przebiegu kolejnej infekcji. Reakcja ADE stała się także powodem wycofania stosowanej w Azji na szeroką skalę szczepionki przeciwko wirusowi gorączki denga produkowanej przez firmę Sanofi. Dane literaturowe potwierdzają występowanie zjawiska ADE u koronawirusów, w tym SARS-CoV i MERS. Jest więc prawie pewne, że zjawisko to występuje także w przypadku SARS-CoV-2, genetycznie bardzo zbliżonym do wirusa SARS-CoV i musi być brane pod uwagę przy projektowaniu nowych, skutecznych szczepionek przeciwko temu patogenowi.

Wysoce glikozylowana glikoproteina S (z ang. spike) koronawirusów odpowiedzialna za produkcję przeciwciał neutralizujących stanowi główny cel w podejściach terapeutycznych. Ponieważ niewiele wiadomo na temat wpływu łańcuchów cukrowych obecnych w białku S wirusa SARS-CoV-2 na tworzenie cząstek wirusowych oraz ich infekcyjność, celem finansowanego projektu jest scharakteryzowanie roli części cukrowych i ich modyfikacji na produkcję oraz dojrzewanie tego białka.

– Glikoproteina S jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem na szczepionkę  przeciwko COVID-19, gdyż odpowiedzialna jest za tworzenie przeciwciał. Dane literaturowe pokazują jednak, że powstające przeciwciała mogą powodować tzw. reakcję ADE, czyli wzmocnienie infekcji zależnej od przeciwciał. Reakcja ta powoduje, że przeciwciała powstające podczas zakażenia lub szczepienia mogą wzmacniać przebieg kolejnej infekcji, co jest niekorzystne z punktu widzenia tworzenia szczepionki. Celem naszego projektu jest przeprowadzenie modyfikacji białka strukturalnego S wirusa SARS-CoV-2 w celu uzyskania skutecznego i bezpiecznego antygenu szczepionkowego. Mamy nadzieję uzyskać taki wariant glikoproteiny S, który nie będzie wywoływać efektu ADE – dodaje badaczka.

W realizowanym projekcie badacze planują przeprowadzić szereg modyfikacji części cukrowych glikoproteiny S prowadzących do eliminacji lub przynajmniej zmniejszenia efektu ADE. Celem jest przeprowadzenie takich modyfikacji, które spowodują jakościową zmianę antygenu S z potencjalnego preparatu o właściwościach immunogennych na skuteczną szczepionkę. Naukowcy mają nadzieję, że uzyskana wiedza przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz skuteczności przyszłych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Celem projektu jest również zaproponowanie bezpiecznej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 opartej na cząstkach wirusopodobnych (VLPs, z ang. virus-like particles) zbudowanych ze modyfikowanego białka S. Cząstki VLPs mogą być zdefiniowane jako puste otoczki wirusowe podobne do naturalnych cząstek wirusowych, ale pozbawione materiału genetycznego. Cząstki wirusopodobne nie mogą namnażać się w komórkach, ale mogą do nich wnikać i wzbudzać silną odpowiedź immunologiczną zarówno typu humoralnego jak i komórkowego. Zakład Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego specjalizuje się w konstrukcjach potencjalnych szczepionek opartych na cząstkach wirusopodobnych pochodzących z silnie patogennych wirusów. Obecnie w laboratorium prowadzone są zaawansowane badania nad eliminacją efektu ADE u flawiwirusów, głównie u wirusa Zika. Doświadczenie Zakładu w tej dziedzinie zostanie bezpośrednio przeniesione na badania nad koronawirusem SARS-CoV-2.


https://www.nature.com/articles/s41586-020-2538-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *