Pilny list otwarty od lekarzy i naukowców do Europejskiej Agencji Leków dotyczący bezpieczeństwa szczepionek COVID-19
Pilny list otwarty od lekarzy i naukowców do Europejskiej Agencji Leków dotyczący bezpieczeństwa szczepionek COVID-19

Pilny list otwarty od lekarzy i naukowców do Europejskiej Agencji Leków dotyczący bezpieczeństwa szczepionek COVID-19

Pilny list otwarty od lekarzy i naukowców do Europejskiej Agencji Leków dotyczący bezpieczeństwa szczepionek COVID-19Aktualizowane automatycznie co 5 minut

https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595

Pilny list otwarty od lekarzy i naukowców do Europejskiej Agencji Leków dotyczący bezpieczeństwa szczepionek COVID-19

Lekarze ds. Etyki firmy Covid

Lekarze ds. Etyki firmy Covid

2 dni temu · 7 min czytania

Emer Cooke, dyrektor wykonawczy, European Medicines Agency, Amsterdam, Holandia

28 lutego 2021

Szanowni Państwo,

DO PILNEJ ODPOWIEDZI: EMER COOKE, DYREKTORA WYKONAWCZEGO EUROPEJSKIEJ AGENCJI LEKÓW

Jako lekarze i naukowcy zasadniczo wspieramy stosowanie nowych interwencji medycznych, które są odpowiednio opracowywane i wdrażane po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta. To stanowisko obejmuje szczepionki w taki sam sposób, jak środki lecznicze.

Zwracamy uwagę, że po szczepieniu wcześniej zdrowych, młodszych osób szczepionkami przeciwko COVID-19 opartymi na genach zgłaszanych jest wiele skutków ubocznych. Co więcej, w mediach z całego świata pojawiło się wiele doniesień o porażeniu COVID-19 w domach opieki w ciągu kilku dni od zaszczepienia mieszkańców. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że te zdarzenia mogły, w każdym z nich, być niefortunnym zbiegiem okoliczności, obawiamy się, że nie było i nadal jest niedostateczne badanie możliwych przyczyn choroby lub śmierci w tych okolicznościach, a zwłaszcza w przypadku nieobecności. sekcji zwłok.

W szczególności kwestionujemy, czy podstawowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa szczepionek zostały odpowiednio rozwiązane przed ich zatwierdzeniem przez Europejską Agencję Leków (EMA).

W pilnej sprawie prosimy niniejszym, aby EMA udzieliła nam odpowiedzi w następujących kwestiach:

1. Po wstrzyknięciu domięśniowym należy się spodziewać, że szczepionki oparte na genach dotrą do krwiobiegu i rozprzestrzenią się po całym organizmie [1]. Zwracamy się o dowody, że taka możliwość została wykluczona w przedklinicznych modelach zwierzęcych ze wszystkimi trzema szczepionkami przed ich dopuszczeniem do stosowania u ludzi przez EMA.

2. Jeśli takie dowody nie są dostępne, należy oczekiwać, że szczepionki pozostaną uwięzione w krwiobiegu i zostaną wchłonięte przez komórki śródbłonka. Istnieją powody, by przypuszczać, że stanie się to szczególnie w miejscach o powolnym przepływie krwi, tj. W małych naczyniach i naczyniach włosowatych [2]. Żądamy dowodów, że prawdopodobieństwo to zostało wykluczone w przedklinicznych modelach zwierzęcych dla wszystkich trzech szczepionek przed ich dopuszczeniem do stosowania u ludzi przez EMA.

3. Jeżeli takie dowody nie są dostępne, należy się spodziewać, że podczas ekspresji kwasów nukleinowych zawartych w szczepionce peptydy pochodzące z białka wypustek będą prezentowane przez szlak MHC I na powierzchni światła komórek. Wiele zdrowych osób ma limfocyty CD8, które rozpoznają takie peptydy, co może być spowodowane wcześniejszą infekcją COVID, ale także reakcjami krzyżowymi z innymi typami koronawirusa [3; 4] [5]. Musimy założyć, że te limfocyty zaatakują odpowiednie komórki. Żądamy dowodów, że prawdopodobieństwo to zostało wykluczone w przedklinicznych modelach zwierzęcych dla wszystkich trzech szczepionek przed ich dopuszczeniem do stosowania u ludzi przez EMA.

4. Jeśli takie dowody nie są dostępne, należy się spodziewać, że uszkodzenie śródbłonka, a następnie wyzwolenie krzepnięcia krwi poprzez aktywację płytek krwi, nastąpi w niezliczonych miejscach w całym organizmie. Żądamy dowodów, że prawdopodobieństwo to zostało wykluczone w przedklinicznych modelach zwierzęcych dla wszystkich trzech szczepionek przed ich dopuszczeniem do stosowania u ludzi przez EMA.

5. Jeśli takie dowody nie są dostępne, należy się spodziewać, że doprowadzi to do spadku liczby płytek krwi, pojawienia się D-dimerów we krwi i niezliczonych zmian niedokrwiennych w całym ciele, w tym w mózgu, rdzeniu kręgowym i sercu . W następstwie tego nowego typu zespołu DIC mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia, w tym między innymi obfite krwawienia i udar krwotoczny. Prosimy o dowody, że wszystkie te możliwości zostały wykluczone w przedklinicznych modelach zwierzęcych ze wszystkimi trzema szczepionkami przed ich dopuszczeniem do stosowania u ludzi przez EMA.

6. Białko SARS-CoV-2 wiąże się z receptorem ACE2 na płytkach krwi, co powoduje ich aktywację [6]. Małopłytkowość opisywano w ciężkich przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 [7]. Małopłytkowość była również opisywana u osób zaszczepionych [8]. Żądamy dowodów, że potencjalne niebezpieczeństwo aktywacji płytek krwi, które mogłoby również prowadzić do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), zostało wykluczone w przypadku wszystkich trzech szczepionek przed ich dopuszczeniem do stosowania u ludzi przez EMA.

7. Rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 na całym świecie stworzyło pandemię chorób, która wiąże się z wieloma zgonami. Jednak do czasu rozważenia zatwierdzenia szczepionek systemy zdrowotne większości krajów nie były już bezpośrednio zagrożone przytłoczeniem, ponieważ rosnąca część świata została już zarażona, a najgorsza pandemia już osłabła. W związku z tym domagamy się rozstrzygających dowodów, że w czasie, gdy EMA przyznała producentom wszystkich trzech szczepionek warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, istniał aktualny stan wyjątkowy, aby uzasadnić ich dopuszczenie do stosowania u ludzi przez EMA, rzekomo z powodu takiego stanu wyjątkowego.

Jeżeli wszystkie takie dowody nie są dostępne, żądamy wycofania zgody na stosowanie szczepionek genowych do czasu, gdy wszystkie powyższe kwestie zostaną należycie rozwiązane poprzez dołożenie należytej staranności przez EMA.

Istnieją poważne obawy, w tym między innymi te wymienione powyżej, że zatwierdzenie szczepionek COVID-19 przez EMA było przedwczesne i lekkomyślne oraz że podawanie szczepionek stanowiło i nadal stanowi „eksperymenty na ludziach”, które były i nadal narusza Kodeks Norymberski.

Ze względu na pilność sytuacji prosimy o odpowiedź na tę wiadomość e-mail w ciągu siedmiu dni i merytoryczne ustosunkowanie się do wszystkich naszych wątpliwości. Jeśli zdecydujesz się nie zastosować się do tego uzasadnionego żądania, opublikujemy ten list.

Ten e-mail jest kopiowany do:

Charles Michel, przewodniczący Rady Europy

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Lekarze i naukowcy mogą podpisać list otwarty, wysyłając e-mail ze swoim imieniem i nazwiskiem, kwalifikacjami, dziedzinami wiedzy, krajem i wszelkimi powiązaniami, które chcieliby zacytować, na adres Doctors4CovidEthics@protonmail.com

• Referencje

[1] Hassett, KJ; Benenato, KE; Jacquinet, E.; Lee, A.; Woods, A.; Yuzhakov, O.; Himansu, S.; Deterling, J.; Geilich, BM; Ketova, T.; Mihai, C.; Lynn, A.; McFadyen, ja.; Moore, MJ; Senn, JJ; Stanton, MG; Almarsson, Ö.; Ciaramella, G. i Brito, LA 2019 ). Optymalizacja nanocząsteczek lipidów do domięśniowego podawania szczepionek mRNA , terapia molekularna. Kwasy nukleinowe 15: 1–11.

[2] Chen, YY; Syed, AM; MacMillan, P .; Rocheleau, JV i Chan, WCW 2020 ). Przepływ wpływa na wychwyt nanocząstek do komórek śródbłonka , materiały zaawansowane 32: 1906274.

[3] Grifoni, A.; Weiskopf, D .; Ramirez, SI; Mateus, J .; Dan, JM; Moderbacher, CR; Rawlings, SA; Sutherland, A.; Premkumar, L.; Jadi, RS i et al. 2020 ). Cele odpowiedzi komórek T na koronawirus SARS-CoV-2 u ludzi z chorobą COVID-19 i osób nie narażonych , komórka 181: 1489–1501.e15.

[4] Nelde, A.; Bilich, T.; Heitmann, JS; Maringer, Y.; Salih, HR; Roerden, M .; Lübke, M .; Bauer, J .; Rieth, J .; Wacker, M .; Peter, A.; Hörber, S.; Traenkle, B.; Kaiser, PD; Rothbauer, U.; Becker, M.; Junker, D .; Krause, G.; Strengert, M.; Schneiderhan-Marra, N .; Templin, MF; Joos, TO; Kowalewski, DJ; Stos-Zweifel, V .; Fehr, M .; Rabsteyn, A.; Mirakaj, V .; Karbach, J .; Jäger, E.; Graf, M.; Gruber, L.-C .; Rachfalski, D .; Preuß, B.; Hagelstein, I.; Märklin, M.; Bakchoul, T.; Gouttefangeas, C .; Kohlbacher, O .; Klein, R .; Stevanović, S.; Rammensee, H.-G. oraz Walz, JS 2020 ). Peptydy pochodzące z SARS-CoV-2 definiują rozpoznawanie heterologicznych i indukowanych przez COVID-19 limfocytów T , immunologia natury.

[5] Sekine, T.; Perez-Potti, A.; Rivera-Ballesteros, O.; Strålin, K.; Gorin, J.-B.; Olsson, A.; Llewellyn-Lacey, S.; Kamal, H.; Bogdanovic, G.; Muschiol, S. i et al. 2020 ). Solidna odporność komórek T u osób w okresie rekonwalescencji z bezobjawowym lub łagodnym COVID-19 , Cell 183: 158–168.e14.

[6] Zhang, S.; Liu, Y .; Wang, X .; Yang, L.; Li, H.; Wang, Y .; Liu, M .; Zhao, X .; Xie, Y .; Yang, Y .; Zhang, S.; Fan, Z.; Dong, J.; Yuan, Z.; Ding, Z.; Zhang, Y. and Hu, L. 2020 ). SARS-CoV-2 wiąże ACE2 z płytkami krwi, aby zwiększyć zakrzepicę w COVID-19 , Journal of hematology & oncology 13: 120.

[7] Lippi, G.; Plebani, M. i Henry, BM 2020 ). Małopłytkowość jest związana z ciężkimi zakażeniami koronawirusem 2019 (COVID-19): metaanaliza , Clin. Chim. Minuty 506: 145–148.

[8] Grady, D. 2021 ). Kilku biorców szczepionki Covid rozwinęło rzadką chorobę krwi , The New York Times, 8 lutego 2021 r.

Z poważaniem,

Professsor Sucharit Bhakdi MD, profesor emerytowany mikrobiologii medycznej i immunologii, były przewodniczący Instytutu Mikrobiologii Medycznej i Higieny, Johannes Gutenberg University of Mainz (lekarz i naukowiec) (Niemcy i Tajlandia)

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych, konsultant psychiatra i profesor wizytujący, University College London (lekarz) (Wielka Brytania i Włochy)

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Specialist in Diagnostic Radiology, Sztokholm, Szwecja (lekarz) (Wielka Brytania i Szwecja)

Dr Margareta Griesz-Brisson, konsultant neurolog i neurofizjolog (studiowała medycynę we Freiburgu w Niemczech, specjalizowała się w neurologii na New York University, stypendium w neurofizjologii w Mount Sinai Medical Center w Nowym Jorku; doktor nauk farmakologicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych neurotoksykologia niskiego poziomu i wpływ czynników środowiskowych na zdrowie mózgu), dyrektor medyczny The London Neurology and Pain Clinic (Medical Doctor and Scientist) (Niemcy i Wielka Brytania)

Profesor Martin Haditsch MD PhD, Specialist (Austria) in Hygiene and Microbiology, Specialist (Germany) in Microbiology, Virology, Epidemiology / Infectious Diseases, Specialist (Austria) in Infectious Diseases and Tropical Medicine, Medical Director, TravelMedCenter, Leonding, Austria, Medical Dyrektor Labor Hannover MVZ GmbH (lekarz i naukowiec) (Austria i Niemcy)

Profesor Stefan Hockertz, profesor toksykologii i farmakologii, europejski zarejestrowany toksykolog, specjalista w dziedzinie immunologii i immunotoksykologii, dyrektor generalny tpi consult GmbH. (Naukowiec) (Niemcy)

Dr Lissa Johnson, BSc BA (Media) MPsych (Clin) PhD, psycholog kliniczny i psycholog behawioralny, doświadczenie w społecznej psychologii tortur, okrucieństwa, przemocy zbiorowej i propagandy strachu, były członek Australian Psychological Society Public Interest Advisory Group (psycholog kliniczny i Behavioral Scientist) (Australia)

Profesor dr Ulrike Kämmerer, profesor nadzwyczajny eksperymentalnej immunologii rozrodu i biologii nowotworów na Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Würzburgu, Niemcy, Z wykształcenia wirusolog molekularny (dyplom, doktorat) i immunolog (habilitacja), pozostaje zaangażowany w aktywne laboratorium badania naukowe (biologia molekularna, biologia komórkowa (naukowiec) (Niemcy)

Profesor nadzwyczajny Michael Palmer MD, Department of Chemistry (studiował medycynę i mikrobiologię medyczną w Niemczech, wykładał biochemię od 2001 r. Na obecnym uniwersytecie w Kanadzie; koncentruje się na farmakologii, metabolizmie, błonach biologicznych, programowaniu komputerowym; badania eksperymentalne koncentrują się na toksynach bakteryjnych i antybiotykach) ( Daptomycyna); napisał podręcznik na temat farmakologii biochemicznej, University of Waterloo, Ontario, Canada (Medical Doctor and Scientist) (Kanada i Niemcy)

Profesor dr Karina Reiss, profesor biochemii, Christian Albrecht University of Kiel, Expertise in Cell Biology, Biochemistry (Scientist) (Niemcy)

Profesor Andreas Sönnichsen MD, Profesor Praktyki Ogólnej i Medycyny Rodzinnej, Wydział Praktyki Ogólnej i Medycyny Rodzinnej, Centrum Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (Lekarz) (Austria)

Dr Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology), były wiceprezes i dyrektor naukowy ds. Alergii i układu oddechowego, Pfizer Global R&D; Współzałożyciel i dyrektor generalny Ziarco Pharma Ltd.; Niezależny konsultant (naukowiec) (Wielka Brytania)Opublikowane przez Dysk Google – Zgłoś nadużycie

Google Translate

Original text

Urgent Open Letter from Doctors and Scientists to the European Medicines Agency regarding COVID-19 Vaccine Safety ConcernsContribute a better translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *