Leki na malarię mogą pomóc w walce z rakiem
Leki na malarię mogą pomóc w walce z rakiem

Leki na malarię mogą pomóc w walce z rakiem

Chlorochina i hydroksychlorochina to leki stosowane w leczeniu malarii, ale nowy przegląd sugeruje, że mogą mieć inny cel: leczenie raka.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320166

dzielące się komórki rakowe
Nowy przegląd sugeruje, że dwa leki przeciwmalaryczne mogą również pomóc w leczeniu raka.

Aktualizacja z 6 maja 2020 r .: Hydroksychlorochina i pokrewny lek, chlorochina, są obecnie badane jako możliwe metody leczenia COVID-19. Nie wykazano, że leki te są bezpieczne i skuteczne w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19 i mogą powodować poważne problemy z rytmem serca.

Leki te zostały zatwierdzone do stosowania w nagłych wypadkach przez FDA i nie należy ich stosować w leczeniu COVID-19, chyba że jest to zalecane pod opieką pracowników służby zdrowia.

Badania – które obejmowały przegląd ponad 190 badań dotyczących wpływu chlorochiny (CQ) i hydroksychlorochiny (HCQ) na komórki nowotworowe – opisują, w jaki sposób leki przeciw malarii mogą zwiększać wrażliwość nowotworu na istniejące metody leczenia raka.

Opierając się na ich odkryciach, autorka pierwszego badania Ciska Verbaanderd z Uniwersytetu w Leuven w Belgii i jej koledzy twierdzą, że leki „zasługują na dalsze badania kliniczne w kilku typach raka”.

Ocena została niedawno opublikowane w czasopiśmie ecancermedicalscience .

Chociaż w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych odnotowano spadek śmiertelności z powodu raka, choroba ta pozostaje znaczącym obciążeniem dla zdrowia publicznego. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano ponad 1,6 miliona nowych przypadków raka i ponad 595 000 zgonów z powodu raka.

Biorąc pod uwagę, że rak staje się coraz bardziej oporny na istniejące terapie, istnieje rozpaczliwa potrzeba odkrycia nowych sposobów walki z chorobą.

Verbaanderd i współpracownicy uważają, że leki CQ i HCQ mogą pomóc w tej walce.

CQ i HCQ jako terapie przeciwnowotworowe

CQ i HCQ to leki stosowane w zapobieganiu i leczeniu malarii. Mogą być również stosowane w leczeniu tocznia i reumatoidalnego zapalenia stawów . Wiele badań sugeruje jednak, że leki te mogą mieć również właściwości przeciwnowotworowe.

W celu przeglądu Verbaanderd i współpracownicy przeanalizowali wyniki ponad 190 badań na zwierzętach i ludziach, w których oceniano wpływ CQ i HCQ na różne typy raka.

Według naukowców celem ich przeglądu było „dostarczenie informacji do dalszych badań i prób dotyczących zmiany przeznaczenia CQ i HCQ jako środków przeciwnowotworowych”.

Zespół odkrył dowody sugerujące, że CQ i HCQ mogą być skuteczne w leczeniu wielu rodzajów raka, w tym glejaka – który jest śmiertelnym rakiem mózgu – rak płuc i rak trzustki .

„CQ i HCQ badano w wielu przedklinicznych modelach raka”, piszą autorzy, „i wykazały aktywność na kilku szlakach wspomagających raka oraz w połączeniu z szeroką gamą innych terapii”.

„[…] W większości tych badań wykazano lepszą skuteczność terapeutyczną w porównaniu z monoterapią istniejącymi lekami przeciwnowotworowymi” – dodają.

Przegląd wskazuje również, że oba leki są „bezpieczne i tolerowane” jako terapia przeciwnowotworowa, chociaż aktualne dowody sugerują, że HCQ może powodować mniej skutków ubocznych.

Jak CQ i HCQ mogą walczyć z rakiem?

Zdaniem zespołu ich przegląd podkreśla szereg mechanizmów, dzięki którym CQ i HCQ mogą pomóc w leczeniu raka.

Po pierwsze, istnieją dowody sugerujące, że leki mogą hamować autofagię, czyli proces, w którym komórki pożerają własne uszkodzone lub niepotrzebne składniki.

„Właściwości autofagiczne, takie jak recykling składników odżywczych, mogą wspierać przeżycie komórek rakowych” – zauważają autorzy. „Co więcej, kluczowe regulatory wzrostu komórek mogą ulec degradacji, a odpowiedź na uszkodzenie DNA może zostać stłumiona poprzez zwiększoną autofagię”.

„Dlatego hamowanie autofagii może być interesującą strategią przeciwnowotworową, gdy przeżycie komórek nowotworowych zależy od autofagii”.

Przegląd ujawnił również, że CQ i HCQ mogą blokować szlak sygnałowy CXCL12 / CXCR4, który poprzednie badania wiązały z progresją raka.

Ponadto istnieją dowody na to, że CQ może stabilizować białko zwane p53, które jest znanym supresorem nowotworów, a także może pomóc w normalizacji dysfunkcji naczyń krwionośnych w guzach.

„Korzyści płynące z normalizacji naczyń obejmują zmniejszenie niedotlenienia guza, zmniejszenie ilości naczyń krwionośnych i przerzutów komórek rakowych oraz zwiększenie dostarczania i odpowiedzi na leki chemioterapeutyczne” – wyjaśniają autorzy.

Leki mogą przynieść „znaczące korzyści kliniczne”

Ogólnie rzecz biorąc, Verbaanderd i współpracownicy uważają, że ich badanie podkreśliło potencjalne korzyści CQ i HCQ jako leczenia raka, a także mechanizmy stojące za ich właściwościami przeciwnowotworowymi.

„ Wyniki przeglądu pozwalają sądzić, że te leki przeciwmalaryczne mogą przynieść znaczące korzyści kliniczne niektórym pacjentom z rakiem, zwłaszcza w połączeniu ze standardowymi terapiami przeciwnowotworowymi. Powinno to zostać potwierdzone dodatkowymi wynikami klinicznymi. ”

Ciska Verbaanderd

Zespół zauważa, że ​​obecnie istnieje 30 badań klinicznych badających wpływ CQ i HCQ na różne typy raka.

Na podstawie przeglądu naukowcy doszli do wniosku, że badania te powinny koncentrować się na skuteczności tych leków, a także na najlepszych dawkach i metodach podawania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.