Globalne oszustwo – test PCR jest w 96% fałszywy.
Globalne oszustwo – test PCR jest w 96% fałszywy.

Globalne oszustwo – test PCR jest w 96% fałszywy.

https://odysee.com/@DavidRasnick:f/Cocktails-and-conversations-with-Dr.-Rasnick:c

Koktajle i rozmowy z dr Rasnickiem2 maja 2021

2,90 wyświetleńDavid Rasnick@DavidRasnickPodążać

dr David Rasnick
31 sierpnia 2020 r.

Globalny Sojusz na rzecz Zdrowia w Mieście

Koktajle i rozmowy z dr Rasnickiem

Przegląd narracyjny

Używanie testu PCR do terroryzowania miliardów ludzi, zamykania świata, niszczenia gospodarek i dziesiątek milionów miejsc pracy to nie tylko naukowe/medyczne wykroczenie, to zbrodnia przeciwko ludzkości. Szkolenie dzieci w akceptowaniu zniewolenia w totalitarnym świecie jest jeszcze bardziej odrażające.

Zanim odpowiemy na 6 konkretnych pytań dotyczących wykorzystania PCR do kontrolowania dostępu uczniów do szkoły, oto kilka podstawowych informacji.

„31 grudnia 2019 r. chińskie biuro WHO zostało poinformowane o przypadkach zapalenia płuc [o] nieznanej etiologii (nieznanej przyczyny) wykrytych w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. władze krajowe w Chinach zgłosiły do ​​WHO łącznie 44 pacjentów z zapaleniem płuc o nieznanej etiologii. W omawianym okresie czynnik sprawczy nie został zidentyfikowany”. (1)

Jednak już 4 dni później Chiny ogłosiły, że przyczyną był „nowy typ koronawirusa”. Pięć dni później, 12 stycznia, Chiny podzieliły się sekwencją genetyczną z innymi krajami w celu wykorzystania ich do opracowania specjalnych zestawów diagnostycznych. Około miesiąc później Chiny były w stanie wykonać 35 000 testów genetycznych dziennie.

Pierwsze pytanie, jakie miałem, brzmiało: po co zawracać sobie głowę tylko 44 przypadkami zapalenia płuc? W Chinach co roku odnotowuje się ponad milion przypadków zapalenia płuc. Zapalenie płuc może być spowodowane narażeniem na wiele czynników, takich jak chemikalia, przewlekłe zażywanie narkotyków, chemioterapia i niedożywienie, co powoduje, że ludzie stają się podatni na bakterie i wirusy. Samo starzenie się wiąże się z ryzykiem rozwoju zapalenia płuc. Po prostu nie wiemy, co spowodowało zapalenie płuc w Wuhan City. Przyczyny mogły być różne dla różnych osób.

Po drugie, przejście od kilku przypadków zapalenia płuc do zidentyfikowania nowej przyczyny wirusowej, a następnie „specyficzny” test genetyczny w ciągu nieco ponad miesiąca nie może spełnić nawet minimalnych standardów naukowych. Bardzo trudne i czasochłonne jest definitywne udowodnienie istnienia „nowego” wirusa, a także wykazanie, że powoduje on specyficzne objawy charakterystyczne dla rzekomo nowej choroby.

Nie byłem jedynym sceptykiem. W połowie stycznia dwóch Chińczyków i kolega z Ameryki nie było przekonanych (2).

„Fakty można kwestionować”, powiedzieli, „zwłaszcza w odniesieniu do przyczynowości, mimo że fakty te zostały oficjalnie ogłoszone”.

„Zebrane do tej pory dane nie wystarczają, aby potwierdzić związek przyczynowy między koronawirusem nowego typu a chorobą układu oddechowego. Specyficzne dla wirusa kwasy nukleinowe wykryto tylko u 15 pacjentów”.

Nawet w przypadku naprawdę zaraźliwych chorób bardzo trudno jest ustalić, który z setek bilionów wirusów i bakterii (3) obecnych w każdym z nas jest przyczyną konkretnej choroby. Dlatego należy stosować energiczne standardy i metody naukowe, aby określić, co faktycznie powoduje chorobę lub patologię.

Śmiertelnym błędem przy stosowaniu testów PCR (Polymerase Chain Reaction) do infekcji wirusowych jest to, że wyniki testów nie zostały naukowo potwierdzone przez porównanie z autentycznym wirusem. Aby udowodnić, że określony wirus powoduje określoną chorobę, konieczne jest wychwytywanie z gospodarza wirusa wywołującego chorobę w stanie nienaruszonym, wolnym od wszelkich innych czynników zakaźnych i artefaktów, które mogą wprowadzać w błąd. Istotne jest, aby ten sam wirus został oczyszczony z gospodarza przez niezależnych badaczy jako potwierdzenie. Nie zrobiono tego w przypadku COVID-19.

PCR może wzmocnić KAŻDY, inaczej niewykrywalny, mały segment sekwencji RNA lub DNA. Poważnym błędem jest stwierdzenie, że wykrycie tych małych segmentów materiału genetycznego jest równoznaczne z wykryciem rzeczywistego wirusa (4). W rzeczywistości, jeśli PCR jest jedynym sposobem na wykrycie wirusa, jest to mocny dowód na to, że wirus nie jest przyczyną choroby.

Testy PCR dla określonych wirusów RNA są obecnie niewykonalne z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że sekwencje genetyczne tych wirusów są bardzo niestabilne. Aby obejść ten problem, testy poszukują małych, względnie stabilnych sekwencji RNA, które są wspólne dla WSZYSTKICH członków rodziny wirusów. W najlepszym razie testy te mogą być specyficzne dla rodziny wirusów, ale nie dla konkretnego członka, jak twierdzi się w przypadku COVID-19. Ale nawet wtedy wyniki są bez znaczenia, dopóki nie zostanie ostatecznie wykazane, że wyniki testu PCR korelują z obecnością RZECZYWISTEGO wirusa w próbkach ludzkich.

12 maja 2020 r. Jessica Watson stwierdziła w British Medical Journal:

„Żaden test nie daje 100% dokładnego wyniku; testy należy ocenić, aby określić ich czułość [procent wyników pozytywnych, które są prawdziwie pozytywnymi] i specyficzność [procent wyników negatywnych, które są prawdziwie negatywnymi] , najlepiej w porównaniu ze „złotym standardem”. Brak tak wyraźnego „złotego standardu” dla testów na Covid-19 sprawia, że ​​ocena dokładności testu jest wyzwaniem”. (5)

Złotymi standardami w wirusologii są mikroskopia elektronowa tkanek ludzkich na obecność rzeczywistych cząstek wirusa i laboratoryjna hodowla czystego replikującego wirusa z tych samych tkanek.

Testy PCR nazywane są markerami zastępczymi, ponieważ nie wykrywają rzeczywistego wirusa, ale mają nadzieję, że będą silnie korelować z obecnością rzeczywistego wirusa. Marker zastępczy ma znaczenie dopiero po ustaleniu jego dokładności przez porównanie z metodami złotego standardu w warunkach rzeczywistych.

Na przykład tablice rejestracyjne są zastępczymi znacznikami pojazdów silnikowych. Jeśli ktoś wchodzi z pudełkiem, powiedzmy, 100 tablic rejestracyjnych, rozsądnym założeniem jest to, że pochodzi ze 100 pojazdów. Nie jest rozsądne zakładanie, jaki rodzaj pojazdu jest skorelowany z każdą tablicą rejestracyjną. Nie można zakładać, że tablice rejestracyjne są skorelowane z funkcjonującymi pojazdami. Oczywiście do uzyskania dokładnych wyników potrzeba więcej informacji.

Porównanie złotego standardu w tym przykładzie polega na tym, aby zobaczyć, jak dobrze działają pojazdy odpowiadające 100 tablicom rejestracyjnym. Możesz znaleźć korelację w dowolnym miejscu od 0 do 100%.

Jeśli dowiesz się, że wszystkie tablice rejestracyjne pochodzą od dealera używanych samochodów, rozsądnie jest założyć, że istnieje dobra korelacja między tablicami rejestracyjnymi a pojazdami, którymi faktycznie możesz wyjechać. I odwrotnie, jeśli tablice rejestracyjne pochodzą ze złomowiska, można spodziewać się zerowej korelacji z działającymi pojazdami.

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, markery zastępcze dla HIV (testy przeciwciał, western blot, obciążenie wirusem PCR) były pierwszymi testami na wirusa o znaczeniu politycznym, który NIE POTWIERDZIŁ potwierdzenia złotego standardu. HIV ustanowił precedens w zawieszeniu złotego standardu potwierdzania markerów zastępczych dla innych wirusów o znaczeniu politycznym, w tym COVID-19.

Bezprecedensowy pośpiech Światowej Organizacji Zdrowia zaaranżował prace o niskiej jakości, które doprowadziły do ​​„pandemii” COVID-19. Na początku kwietnia 2020 r. dwa artykuły donosiły, że mikroskopia elektronowa wykryła cząstki koronawirusa „w otoczeniu COVID-19” – przypominającego „środowisko HIV”.

W pierwszym artykule zgłoszono, że 6 z 26 Chińczyków, którzy zmarli na COVID-19, ma cząstki koronawirusa w nerkach (6). W drugim artykule doniesiono, że 63-letni Murzyn ze Szwajcarii, który uzyskał negatywny wynik testu na obecność wirusa, ma cząstki koronawirusa w nerkach (7). 8 maja 2020 r. Sara Miller i jej kolega John Brealey zakwestionowali twierdzenia w obu badaniach (8).

Kiedy założyłem firmę zajmującą się mikroskopią elektronową o nazwie Viral Forensics, szybko zapoznałem się z pracą Sary Miller, specjalistki mikroskopu elektronowego. Było to bardzo ważne, ponieważ jest autorytetem o wielkiej renomie w wykrywaniu pod mikroskopem elektronowym i identyfikacji wirusów.

Krótki artykuł Sary Miller (8) zburzył część dwóch badań dotyczących mikroskopii elektronowej (6,7):

„Z zaniepokojeniem czytamy artykuły, które donoszą o obecności koronawirusa w nerkach na podstawie dowodów z mikroskopu elektronowego. W rzeczywistości żaden z artykułów nie wskazuje na obecność koronawirusa w nerkach”.

Brak potwierdzenia złotego standardu powoduje, że wiarygodność testów PCR jest bardzo wątpliwa. Rzeczywiście, w marcu 2020 r. Zhuang Guihua i współpracownicy poinformowali, że 80% pozytywnych wyników testów było błędnych (9). Autorzy odradzają skrining PCR „nawet dla tych, którzy mają bliski kontakt z potwierdzonym przypadkiem”. Zajmijmy się tym, co należy rozumieć przez „potwierdzony przypadek”.

Istnieją dwa powody, dla których nie można zmierzyć wiarygodności testów na COVID-19. Jak widzieliśmy, pierwszym i najbardziej wymownym powodem jest fakt, że nie udowodniono, że żaden unikalny wirus powoduje COVID-19. Samo CDC dostarcza drugiego i być może najbardziej niepokojącego powodu.

Według CDC zarówno COVID-19, jak i GRYPA mają te same objawy i powikłania (10).

Objawy
• Gorączka
• Biegunka
• Wymioty
• Zmęczenie
• Bóle mięśni
• Kaszel”
• Skrócenie oddechu lub trudności w oddychaniu
• Ból gardła
• Katar lub zatkany nos
• Ból głowy Powikłania
• Zapalenie płuc
• Niewydolność oddechowa
• Zespół ostrej niewydolności oddechowej
• Posocznica
• Uraz serca (np. zawał serca i udar)
• Niewydolność wielonarządowa (niewydolność oddechowa, niewydolność nerek, wstrząs)
• Pogorszenie przewlekłych schorzeń (obejmujących płuca, serce, układ nerwowy lub cukrzycę)
• Zapalenie serca, mózgu lub tkanki mięśniowej
• Wtórne bakterie infekcje

Jeśli masz grypę i nie masz pozytywnego wyniku testu na COVID-19, to tylko grypa. I odwrotnie, jeśli wynik testu PCR jest pozytywny, stajesz się statystyką COVID-19, niezależnie od tego, czy masz jakiekolwiek objawy.

streszczenie

„Często zauważono, że terror może rządzić absolutnie tylko nad ludźmi odizolowanymi od siebie i dlatego jednym z głównych problemów rządów tyrańskich jest spowodowanie tej izolacji. Izolacja może być początkiem terroru; z pewnością jest to jej najżyźniejszy grunt; zawsze jest jego wynikiem. Ta izolacja jest jakby przedtotalitarna; jego znakiem rozpoznawczym jest niemoc, ponieważ władza zawsze pochodzi od ludzi działających razem, działających wspólnie; izolowani ludzie są z definicji bezsilni”.
Początki totalitaryzmu (1951)
Hannah Arendt

Doświadczamy najbardziej rozpowszechnionego, długotrwałego, zorganizowanego demontażu światowych gospodarek i społeczeństw, jakie kiedykolwiek widziano. Nacisk na izolację jednostek jest druzgocący. Może to prowadzić jedynie do niestabilności, która z kolei prowadzi do możliwości politycznych przejęć, masowej kontroli populacji i zniszczenia swobód obywatelskich. Najbardziej wstrętnym aspektem ze wszystkich jest uczenie dzieci, aby zaakceptowały zniewolenie w totalitarnym świecie.

Bronią jest niewiarygodny test PCR. Może przekształcić FLU w COVID-19, który następnie zamyka świat, niszczy gospodarki i tkankę społeczną. Miliony – a może setki milionów – ludzi umrą z powodu rozpadu społeczeństwa, braku pożywienia itp. Ci, którzy nie będą się opierać, zostaną zniewoleni.

Zakaz testu PCR, a pandemia COVID-19 znika z dnia na dzień.
Bibliografia

 1. Światowa Organizacja Zdrowia. Nowy raport sytuacyjny dotyczący koronawirusa (2019-nCoV) – 1 stycznia 2020 r. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/2020021-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
 2. Lu, H., Stratton, CW i Tang, YW (2020) Wybuch zapalenia płuc o nieznanej etiologii w Wuhan w Chinach: tajemnica i cud. J Med Virol 92, 401-402. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31950516
 3. Pride, D. i Ghose, C. 9 października (2018) Poznaj biliony wirusów, które tworzą Twój wirom. Rozmowa. https://theconversation.com/meet-the-triillions-of-viruses-that-make-up-your-virome-104105
 4. Bustin, S. i Nolan, T. (2017) Rozmowa, ale nie spacer: RT-qPCR jako paradygmat braku powtarzalności w badaniach molekularnych. Eur J Clin Invest 47, 756-774. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28796277
 5. Watson, J., Whiting, PF, and Brush, JE 12 maja (2020) Interpretacja wyniku testu na covid-19. BMJ 369, m1808. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32398230
 6. Su, H., Yang, M., Wan, C., Yi, LX, Tang, F., Zhu, HY, Yi, F., Yang, HC, Fogo, AB, Nie, X. i Zhang, C (2020) Analiza histopatologiczna nerek 26 wyników pośmiertnych pacjentów z COVID-19 w Chinach. Nerka Int 98, 219-227. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32327202
 7. Kissling, S., Rotman, S., Gerber, C., Halfon, M., Lamoth, F., Comte, D., Lhopitallier, L., Sadallah, S. i Fakhouri, F. (2020) Zapadająca się glomerulopatia u pacjenta z COVID-19. Nerki Int 98, 228-231. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32471639
 8. Miller, SE i Brealey, JK (2020) Wizualizacja domniemanego koronawirusa w nerkach. Nerka Int 98, 231-232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32437764
 9. Zhuang, GH, Shen, MW, Zeng, LX, Mi, BB, Chen, FY, Liu, WJ, Pei, LL, Qi, X. i Li, C. (2020) Potencjalny odsetek wyników fałszywie dodatnich wśród „bezobjawowych osoby zakażone w bliskim kontakcie z pacjentami COVID-19. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 41, 485-488. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832
 10. Centrum Kontroli Chorób. Jaka jest różnica między grypą (grypą) a COVID-19? (2020). https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

Odpowiedzi na pytania

 1. Co oznacza pozytywny test PCR dla dzieci?

Ze względu na niewiarygodność testu PCR nie określi on w rzeczywistości obecnego lub przyszłego stanu zdrowia lub choroby dziecka lub kogokolwiek innego. Może prowadzić do nieuzasadnionego strachu, zakłócenia i zniszczenia zdrowego życia.

Test na COVID-19 jest zbrodnią przeciwko ludzkości – w tym dzieciom. Test PCR nie przyniesie korzyści dzieciom ani nikomu innemu. Unikaj testowania tak, jakby od tego zależało zdrowie, dobre samopoczucie, życie i wolność Twojego dziecka — ponieważ tak jest.

 1. Jaki jest główny cel diagnostyczny testu PCR, co mierzy i co oznacza pozytywny wynik testu?

Jak wyjaśniono w przeglądzie narracyjnym, test PCR nie wykrywa obecności żadnego żywotnego, replikującego się, działającego, zakaźnego wirusa. Niepotwierdzone cele testu PCR to:

za. Twórz coraz więcej „przypadków” wymyślonej pandemii COVID-19.
b. Zbierz DNA danej osoby, aby dodać je do rządowych baz danych, niezależnie od wyników testu.
do. Dołącz dane osoby do śledzenia kontaktów, co prowadzi do społeczeństwa „Wielkiego Brata”.
re. Przygotuj dzieci do zaakceptowania zniewolenia jako normalnego.

 1. Jakie są najczęściej używane testy inne niż test PCR, co jest najczęstsze i jakie są problemy/szczegóły dotyczące tych testów?

Po zakażeniu wytwarzasz przeciwciała, aby pozbyć się wirusa. Testy serologiczne lub na przeciwciała mają na celu wykrycie tych przeciwciał u osób, które wcześniej były zakażone wirusem. Jednak te testy na przeciwciała nie są w żaden sposób specyficzne dla konkretnego wirusa i są beznadziejnie niedokładne, ponieważ ludzie prawie zawsze mają przeciwciała przeciwko innym wirusom lub bakteriom, które są pozytywne w tych testach.

Aby nikt nie był pozytywny, producenci testów arbitralnie ustalili intensywność odcięcia, poniżej której nazywa się ujemną. Wyniki powyżej arbitralnego progu są uznawane za reaktywne, czyli pozytywne.

Jako przykład, Christine Johnson sporządziła listę wyników chorób, stanów i zwykłego normalnego życia, które są udokumentowane jako dające fałszywie dodatnie wyniki na obecność przeciwciał przeciwko HIV. Należą do nich takie powszechne rzeczy, jak grypa, szczepienia, opryszczka, ciąża, zapalenie stawów, rak, alkoholizm, zapalenie wątroby, hemofilia, niepowiązane infekcje, zdrowe osoby i tak dalej (lista zawiera).

Chociaż test na przeciwciała może, ale nie musi, wskazywać, że dana osoba była narażona na konkretny wirus, ideą obecnych testów na przeciwciała jest oszacowanie, ile osób było narażonych na wirusa COVID-19. Ponieważ nie wykazano istnienia takiego złotego standardu wirusa dla COVID-19, testy na przeciwciała są bez znaczenia.

 1. Jaka jest dokładność testu PCR, inne testy?

Testy PCR na infekcje wirusowe są z natury niedokładne. Wszystkie testy na COVID-19 są całkowicie niedokładne. Testują małe, stosunkowo stabilne sekwencje RNA, które są wspólne dla WSZYSTKICH członków rodziny wirusów. Ale są one bez znaczenia, dopóki nie zostanie ostatecznie wykazane, że wyniki testu PCR korelują z obecnością RZECZYWISTEGO wirusa w próbkach ludzkich. Zobacz Przegląd narracji.

5a. Co myślisz o utrzymywaniu stanu NJ zamkniętego/poddawaniu szkół nienormalnym środkom, a niektóre okręgi są całkowicie odległe w oparciu o pozytywne wyniki testów?

Spójne, dobrze zaplanowane i skoordynowane zamykanie szkół, a także biznesu, kościołów, społeczeństwa, zmuszanie ludzi do noszenia masek, nawiązywanie kontaktów, trzymanie ludzi z dala od siebie, masowe testy PCR i przymusowe szczepienia to WSZYSTKIE zbrodnie przeciwko ludzkości ( nie wspominając o łamaniu naszej Konstytucji i Praw Obywatelskich), że musimy zaprzestać TERAZ!

5b. Czy pozytywne wyniki testu są „przypadkami”?

TAK!

Nierzetelny test PCR (lub jakikolwiek inny nieudowodniony) to broń. Niezależnie od dokładności może zmienić osoby bezobjawowe w przypadki COVID-19, a także zmienić FLU w COVID-19, co skutkuje „pandemią”. W konsekwencji świat zostaje zamknięty, niszcząc gospodarki i tkankę społeczną.

Zakaz testów PCR, a COVID-19 znika z dnia na dzień!

6a. Co sądzisz o stosowaniu testów jako warunku umożliwiającego powrót dziecka do szkoły po nieco podwyższonej temperaturze (np. 100º F) lub poddaniu kwarantannie zdrowych kolegów z klasy i nauczycieli na podstawie pozytywnego wyniku testu jednego dziecka?

Jak już wspomniano, testy są bez znaczenia i dlatego nie powinny być wykorzystywane do określania stanu zdrowia dziecka lub ograniczania ruchów dzieci.

Wnieść oskarżenia karne i cywilne przeciwko osobom odpowiedzialnym za uczenie dzieci, aby akceptowały zniewolenie jako normalne.

6b. Co może się nie udać w tym scenariuszu?

To początek zamykania demokratycznego społeczeństwa. Jest to pierwszy krok w kontrolowaniu działań i myśli ludzi, którzy są krytycznymi i niezależnymi myślicielami, znosząc aktywną debatę. Uczy ludzi podporządkowywania się ze strachu, izolowania się w wyniku rozbicia społeczności, kierowania ludźmi do rezygnacji z praw obywatelskich i konstytucyjnych pod przykrywką altruizmu i współczucia oraz tworzenia podziałów tam, gdzie powinna istnieć solidarność. Indoktrynuje dzieci, aby zaakceptowały zniewolenie jako coś normalnego.

Jeśli nie powstrzymamy teraz COUPU COVID, zostaniemy zniewoleni w totalitarnym świecie.