Po 27 latach zwolniony za sprzeciw
Po 27 latach zwolniony za sprzeciw

Po 27 latach zwolniony za sprzeciw

Jak czytamy:

Źródło: http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/113658/zamosc-andrzej-kleinrok-tworca-zamojskiej-kardiologii.html

ZAMOŚĆ: Andrzej Kleinrok, twórca zamojskiej kardiologii w szpitalu papieskim odwołany. Po 27 latach pracy

W tym roku minęłoby 27 lat odkąd dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok kieruje Oddziałem Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Zamojską kardiologię, która jest jedną z najlepszych w Polsce, tworzył od podstaw. 9 marca Andrzej Kleinrok został odwołany z funkcji lekarza kierującego oddziałem. Wypowiedzenie wręczyła mu Małgorzata Popławska, obecna dyrektor szpitala „papieskiego”.

Dodajmy, że niedawno (we wrześniu zeszłego roku) dzięki staraniom m.in. Andrzeja Kleinroka w szpitalu zostało otwarte Zamojskie Centrum Chorób Serca i Naczyń, jedno z najnowocześniejszych w Polsce. Kosztowało ponad 38 mln zł, powstało, by leczyć pacjentów z całej Zamojszczyzny.

Rocznie zamojska kardiologia wykonuje ok. 1500 koronarografii, wszczepia ok. 500 stymulatorów serca, a poradnie kardiologiczne udzielają ponad 50 tys. (!) porad (ta liczba, to ewenement w skali kraju). 

O powody odwołania Andrzeja Kleinroka zapytaliśmy wczoraj dyrekcję Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Oto treść komunikatu, jaki został rozesłany do mediów: 

9 marca bieżącego roku doszło do zmiany na stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Po blisko 27 latach pracy ze stanowiskiem rozstał się dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok. 

Dr hab. n. med. A. Kleinrok jest twórcą zamojskiej kardiologii i kierujemy tą drogą słowa podziękowania za tyle lat skutecznej i pełnej sukcesów pracy dla dobra pacjentów zamojskiego szpitala.

Od 10 marca 2021 roku tymczasowo oddziałem kieruje dotychczasowy wieloletni zastępca dr n. med. Paweł Dąbrowski.

Rozwiązanie umowy o pracę z dr hab. n. med. Andrzejem Kleinrokiem nastąpiło zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Złożenie przez Szpital oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem zostało poprzedzone pogłębioną analizą podstaw uzasadniających takie działanie. Podkreślamy również, że przy podejmowaniu decyzji pracodawca kierował się przede wszystkim dobrem zakładu pracy, w szczególności kwestiami jak najlepszej organizacji pracy całego podmiotu leczniczego, co wobec narastającej trzeciej fali koronawirusa, było niezmiernie ważne. 

Od 10 marca tymczasowo oddziałem kieruje dotychczasowy wieloletni zastępca dr n. med. Paweł Dąbrowski. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.